Equilibrium Saddle fitting service logo

Equilibrium Saddle fitting service

In 2014 heb ik mijn bedrijf Equilibrium Saddle Fitting Service opgezet. De focus van mijn bedrijf richt zich op het oplossen van gedrags-, fysieke en/of bewegingsproblemen die voortkomen uit een verkeerd passend zadel. Naast zadeladvies op maat verstrekken wij voorlichting of brengen u in contact met specialisten bij het oplossen van bovengenoemde problemen die niet direct gerelateerd zijn aan het zadel.
Om mij continu te blijven ontwikkelen en te verbreden volg ik met grote regelmaat verschillende bijscholingen en opleidingen in anatomie, bewegingsleer, dissectie's, training en leerbewerking.