Facility Portal logo

Facility Portal

In 2002 is het Fm Portal® concept ontstaan vanuit de simpele maar effectieve gedachte om facilitaire vraag en aanbod te koppelen. Dat resulteerde in een ‘marktplaats’ van expertise en inkoopvolume waar zowel leveranciers als klanten van profiteren.

Initiatiefnemers en zittend directeuren René Koenen en Ruud Herkströter begonnen met dit concept in het klein op regionale bedrijventerreinen door facilitaire zaken voor alle aanwezige bedrijven collectief in te kopen en te behartigen.

Door de jaren heen is Fm Portal® volwassen geworden en vond er een schaalvergroting plaats van regionaal bedrijventerrein naar een diversiteit aan allerlei soorten klanten en locaties door heel Nederland. Toch bleef het concept in essentie hetzelfde, want waarom zou je iets veranderen dat zo goed werkt?