Jaap Toorenaar logo

Jaap Toorenaar

Verwoordingskracht, dat probeer ik u te bieden. Geen adverteerder kan succesvol worden als zijn verhalen evenveel indruk maken als redevoeringen, afgestoken op Rottumerplaat.