Gemeente Kaag en Braassem

De gemeenteraad gaat schrijven aan een nieuw raadsakkoord

De vertegenwoordigers van alle fracties uit de gemeenteraad van Kaag en Braassem, gaan zich inzetten om een koers met kaders, randvoorwaarden en of opdrachten te formuleren die door alle partijen maar minstens door een meerderheid in de gemeenteraad kan worden gesteund. Deze koersbeschrijvingen zullen de basis vormen voor het nieuwe raadsakkoord.

De verkenners hebben de afgelopen periode gekeken of er voldoende draagvlak is om voor een derde keer te werken met een raadsakkoord. De conclusie van de verkenners is dat dit draagvlak er is. Daarbij hebben alle partijen aangegeven dat, geleerd van de ervaringen uit het verleden, er gewerkt zal worden aan een raadsakkoord. 

De samenwerkingsagenda van de vorige raadsperiode (2018-2022) benoemde de thema’s waar verschillend over werd gedacht door de partijen. In het nieuwe raadsakkoord is het de bedoeling dat per thema (er zijn er 11 benoemd) wordt beschreven waar de meerderheid van de raad het al over eens is. De meerwaarde daarvan is dat het college gelijk aan de slag kan met de uitvoering van de betreffende thema’s.

Het ligt in de bedoeling dat op 30 mei het raadsakkoord in de gemeenteraad wordt besproken en vastgesteld.


Meer nieuws

Politiek 23 jun. 2022 12:01

Nieuwe wethouders beëdigd, afscheid van twee oude wethouders

Kaag en Braassem heeft een nieuw bestuur. Woensdagavond zijn Dolf Kistemaker (PRO), Gerben van Duin (PRO), Nick van Egmond (D66) en Yvonne Peters (VVD) beëdigd als wethouder. Op deze avond namen Petra van der Wereld en Inge van der Meer afscheid.

Evenementen 22 jun. 2022 10:30

Eindelijk weer feestweek in Oude Wetering

Traditiegetrouw is er in de eerste week van juli weer Feest! In Oude Wetering. Van 7 juli tot en met 9 juli staat Oude Wetering op zijn kop met allerlei activiteiten van Feest! In de Oude Wetering. Welke activiteiten er zullen zijn lees je hier.

Advertorial Gezondheid en welzijn 21 jun. 2022 16:11

Meer Casemanagers Dementie in de regio

Regionale ouderen- en thuiszorgorganisaties ActiVite, Libertas Leiden en WIJdezorg zien het aantal mensen met dementie toenemen. Daarom hebben ze de handen ineengeslagen bij het opleiden van een nieuwe lichting Casemanagers Dementie, die donderdag 16 juni het diploma ontving.