Divers effect op WW-uitkeringen door corona in Kaag en Braassem

Het aantal WW-uitkeringen is in de regio Holland Rijnland in november opnieuw gestegen. In Kaag en Braassem is het aantal WW-uitkeringen licht gedaald. In de maand november zijn er 382 WW-uitkeringen uitgekeerd, tegenover 395 in oktober. 

Dit blijkt uit cijfers van het UWV. Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn sectoren als de horeca en cultuur hard getroffen. Maar ook in de transport en logistiek zijn de effecten duidelijk zichtbaar. Eind november 2020 verstrekte het UWV in Holland Rijnland in totaal 7.733 WW-uitkeringen. Dat waren er 54 meer dan eind oktober, een lichte toename van 0,7 procent. Deze trend is niet terug te zien in onze gemeente. Het aantal uitkeringen daalde met 13.

Landelijk gezien was er juist sprake van een kleine daling met 0,7 procent. De grootste bijdrage aan de stijging van de WW in Holland Rijnland kwam vanuit dienstverlenende beroepen, een beroepsklasse waartoe veel horecaberoepen en persoonlijk dienstverleners worden gerekend. Ten opzichte van september 2019 groeide het aantal WW-uitkeringen in Holland Rijnland met 27,7 procent. De regionale WW-stijging is daarmee op jaarbasis groter dan landelijk gezien.

WW-percentage

Het WW-percentage is het aantal WW-uitkeringen uitgedrukt als percentage van de beroepsbevolking. Dit percentage heeft betrekking op het aantal WW-uitkeringen, niet op het aantal personen. Het WW-percentage dient niet te worden verward met het werkloosheidspercentage van het CBS.

Het WW-percentage in Kaag en Braassem kwam uit op 2,5 procent en bleef daarmee ten opzichte van vorige maand vrijwel onveranderd. Ondanks de relatief hoge stijging van de WW op jaarbasis, ligt het regionale WW-percentage daarmee nog steeds ruim onder het landelijk en provinciaal gemiddelde van 3 procent.


Meer nieuws

Overige gisteren 21:07

Tjonge jonge, wat hebbe wai dit gemist

Vrijdagmiddag was het feest aan de Sotaweg in Roelofarendsveen. Na een jaar van afwezigheid ging het senioren schuurfeest weer los. Een ding was snel duidelijk. De senioren hadden er zin in. 

Voor Kinderen gisteren 18:03

Verrassingstocht

Ook de verrassingstocht was dit jaar anders dan anders. Om te beginnen kreeg je de route niet op papier, maar via een QR code. Ook waren er twee startpunten, namelijk 't Veen eten & drinken en Sportvereniging EMM21.

Overige gisteren 12:13

Zonnige ballonnenoptocht begin van mooie kermisvrijdag

Eén van de optochten die wel door kan gaan was de ballonnenoptocht. Zij het met enige restricties. Zo mochten beide groepen niet bij elkaar uitkomen. Vandaar dat de ene groep op de Leliestraat en de andere op de Gerberastraat eindigde.

Overige gisteren 08:49

Gezellige eerste kermisavond

Donderdagavond om 19.30u opende de deuren van de Veense Kermis 2021. Niet via het tunneltje, alleen via EMM. Zo konden de aanwezigen geteld worden zodat het maximum aantal bezoekers niet overschreden werd.

Natuur en recreatie 16 sep. 2021 13:37

Blauwalg geconstateerd bij Venegat en Kaageiland

Omgevingsdienst Midden Holland geeft een negatief zwemadvies voor Kaageiland vanwege blauwalg. Ook bij Venegat is blauwalg gespot. Hiervoor is een waarschuwing afgegeven.