Divers effect op WW-uitkeringen door corona in Kaag en Braassem

Het aantal WW-uitkeringen is in de regio Holland Rijnland in november opnieuw gestegen. In Kaag en Braassem is het aantal WW-uitkeringen licht gedaald. In de maand november zijn er 382 WW-uitkeringen uitgekeerd, tegenover 395 in oktober. 

Dit blijkt uit cijfers van het UWV. Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn sectoren als de horeca en cultuur hard getroffen. Maar ook in de transport en logistiek zijn de effecten duidelijk zichtbaar. Eind november 2020 verstrekte het UWV in Holland Rijnland in totaal 7.733 WW-uitkeringen. Dat waren er 54 meer dan eind oktober, een lichte toename van 0,7 procent. Deze trend is niet terug te zien in onze gemeente. Het aantal uitkeringen daalde met 13.

Landelijk gezien was er juist sprake van een kleine daling met 0,7 procent. De grootste bijdrage aan de stijging van de WW in Holland Rijnland kwam vanuit dienstverlenende beroepen, een beroepsklasse waartoe veel horecaberoepen en persoonlijk dienstverleners worden gerekend. Ten opzichte van september 2019 groeide het aantal WW-uitkeringen in Holland Rijnland met 27,7 procent. De regionale WW-stijging is daarmee op jaarbasis groter dan landelijk gezien.

WW-percentage

Het WW-percentage is het aantal WW-uitkeringen uitgedrukt als percentage van de beroepsbevolking. Dit percentage heeft betrekking op het aantal WW-uitkeringen, niet op het aantal personen. Het WW-percentage dient niet te worden verward met het werkloosheidspercentage van het CBS.

Het WW-percentage in Kaag en Braassem kwam uit op 2,5 procent en bleef daarmee ten opzichte van vorige maand vrijwel onveranderd. Ondanks de relatief hoge stijging van de WW op jaarbasis, ligt het regionale WW-percentage daarmee nog steeds ruim onder het landelijk en provinciaal gemiddelde van 3 procent.


Meer nieuws

Gemeente gisteren 16:57

Gemeente omarmt inwonersinitiatief: verkoop jachthaven 'T Venegat aan nieuw op te richten vereniging Rijnsaterwoude op

Betrokken bewoners, dorpsraad Rijnsaterwoude en Stichting jachthaven ’t Venegat hebben een plan geschreven om de huidige stichting om te vormen tot een vereniging die jachthaven ’t Venegat wil kopen van de gemeente. De op te richten vereniging heeft een breder doel dan alleen het beheren en exploiteren van de jachthaven. De gemeente Kaag en Braassem staat hier positief tegenover en wil daarom ook afzien van een openbare verkoop en inzetten op het sluiten van een koopovereenkomst met de nieuwe vereniging.

Politie 11 mei 2021 12:18

Hardrijder op A4 in Roelofarendsveen komt van koude kermis thuis

Op vrijdagavond 7 mei op de A4 bij Roelofarendsveen had een bestuurder wel erg haast. De bestuurder reed zo’n veertig kilometer te hard. Nadat hij van de weg werd gehaald, bleek dat de persoon nog acht flinke boetes had openstaan. Na een speekseltest constateerde de dienders dat de man onder invloed van THC was. 

Verkeer en vervoer 10 mei 2021 09:15

Veerdienst Kaag gestremd voor autoverkeer

Sinds maandagochtend 08:00 uur is Veerdienst Kaag voor autoverkeer gestremd. Door een technisch mankement kunnen auto’s voorlopig niet overvaren. De technische dienst van Team Veerdienst Kaag werkt op dit moment zo snel mogelijk om het heikel te verhelpen.