Dennis

Erehagen bij uitvaarten toegestaan

In de regio was enige tijd commotie rondom erehagen bij uitvaarten. In de ene gemeente was het wel toegestaan, terwijl erehagen in de andere gemeente verboden waren. Veiligheidsregio Hollands Midden geeft hier nu duidelijkheid over: erehagen bij uitvaarten zijn vanaf nu vrijgesteld van het verbod op samenkomsten. 

Volgens de noodverordening was het verboden om samenkomsten te laten plaatsvinden of organiseren dan wel daaraan deel te nemen. Hierdoor is het niet toegestaan om met veel mensen aanwezig te zijn bij een uitvaart, en dat terwijl familie, vrienden en kennissen van de overledene(n) wel afscheid willen nemen van de overledene(n).

Daarom heeft Veiligheidsregio Hollands Midden nu besloten om een uitzondering te maken. Vanaf vandaag, vrijdag 1 mei, is het in de regio Hollands Midden toegestaan om erehagen te houden bij uitvaarten. “Met deze vrijstelling willen wij mensen de mogelijkheid bieden juist in deze moeilijke tijden - maar wel rekening houdend met de maatregelen - hun respect te tonen”, zo licht Veiligheidsregio Hollands Midden toe.

Regels

Om de veiligheid en gezondheid van mensen te kunnen waarborgen, moeten er wel bepaalde regels worden nageleefd.

• De erehaag is toegestaan mits deze uit maximaal 100 personen bestaat.
• De onderlinge afstand van deelnemers moet te allen tijde 1,5 meter zijn. 
• Deelnemers mogen zich maximaal een half uur voor aanvang langs de route bevinden.
• Deelnemers worden verzocht de locatie na het passeren van de rouwstoet zo snel mogelijk te verlaten. 
• Bij het passeren van de erehaag dienen de rouwstoet en de personen in de erehaag zich strikt aan de verkeersveiligheidsnormen en -eisen te houden.
• Aanwijzingen van de politie en/of van de door de voorzitter van de veiligheidsregio bij aanwijzingsbesluit aangewezen toezichthouders dienen strikt en onmiddellijk opgevolgd te worden.

Mochten deze regels niet worden nageleefd, dan is er sprake van een overtreding van de noodverordening en zal de gevormde erehaag niet langer worden toegestaan.


Meer nieuws

Overige gisteren 21:07

Tjonge jonge, wat hebbe wai dit gemist

Vrijdagmiddag was het feest aan de Sotaweg in Roelofarendsveen. Na een jaar van afwezigheid ging het senioren schuurfeest weer los. Een ding was snel duidelijk. De senioren hadden er zin in. 

Voor Kinderen gisteren 18:03

Verrassingstocht

Ook de verrassingstocht was dit jaar anders dan anders. Om te beginnen kreeg je de route niet op papier, maar via een QR code. Ook waren er twee startpunten, namelijk 't Veen eten & drinken en Sportvereniging EMM21.

Overige gisteren 12:13

Zonnige ballonnenoptocht begin van mooie kermisvrijdag

Eén van de optochten die wel door kan gaan was de ballonnenoptocht. Zij het met enige restricties. Zo mochten beide groepen niet bij elkaar uitkomen. Vandaar dat de ene groep op de Leliestraat en de andere op de Gerberastraat eindigde.

Overige gisteren 08:49

Gezellige eerste kermisavond

Donderdagavond om 19.30u opende de deuren van de Veense Kermis 2021. Niet via het tunneltje, alleen via EMM. Zo konden de aanwezigen geteld worden zodat het maximum aantal bezoekers niet overschreden werd.

Natuur en recreatie 16 sep. 2021 13:37

Blauwalg geconstateerd bij Venegat en Kaageiland

Omgevingsdienst Midden Holland geeft een negatief zwemadvies voor Kaageiland vanwege blauwalg. Ook bij Venegat is blauwalg gespot. Hiervoor is een waarschuwing afgegeven.