Blog Gemeente

Gemeente biedt weinig flexibiliteit

Vandaag bereikte mij -als eigenaar van de Veense Popschool - het bericht van de gemeente Kaag & Braassem dat onze geplande eindpresentatie a.s. zaterdag 17 juli geen doorgang kan vinden. Daarom wil ik graag openheid van zaken geven over hoe de gemeente om gaat met de culturele sector.

Sinds onze start zijn wij gevestigd in de Ignatiusschool, welke gebruikt werd als cultureel centrum; verschillende bands repeteerde hier, evenals de muziekvereniging Liefde voor Harmonie en o.a. een dans- en sjoelvereniging. Mijn ervaringen met de gemeente begonnen in maart 2019. In die tijd wilde de gemeente - die eigenaar is van de Ignatiusschool - van dit gebouw af. Iedere gebruiker van de school werd op de hoogte gesteld van deze beslissing en werd uitgenodigd voor een gespreksavond. De gemeente kondigde aan dat het gebouw verkocht was en dat iedere partij die gebruik maakte van de school, zou worden begeleid naar een andere locatie.

De locaties die de gemeente aandroeg als optie waren o.a. Het Farm, Cultureel Muziekcentrum Nieuwe Wetering, Bonaventura College, Tweesprong, De Spreng. Hierin heeft de gemeente vooraf niet geïnventariseerd wie wat voor soort ruimte(s) nodig had. De repeterende bands hebben hun weg wel gevonden, maar De Veense Popschool en Liefde voor Harmonie niet. Zij hadden grotere en meerdere ruimtes nodig, waarbij het Bonaventura college een goede optie zou zijn, maar dat er geen zekerheid was dat daar gebruik van kon worden gemaakt.. De gemeente heeft verder geen tijd en moeite gestoken in het verder zoeken voor deze 2 partijen.

Daar de deadline voor de verkoop september 2019 was, begon de tijd te dringen. Met de gemeente is de afspraak gemaakt dat Liefde voor Harmonie voorlopig gebruik kon blijven maken van de Igniatiusschool omdat er niet snel een andere ruimte voor hen kon worden gevonden. Voor de Veense Popschool is niet verder naar een oplossing gezocht.

In september 2019 bleek dat de koper zich terug trok van de koop en bleef de gemeente achter met een (zo goed als) leeg gebouw, zónder koper. Daaropvolgend heeft de Veense Popschool naar de gemeente aangegeven graag gebruik te blijven maken van de school. Er is toegezegd door de gemeente dat wij van de school gebruik konden blijven maken.

In december 2019 kwam er een verzoek van de gemeente aan de Veense Popschool om op gesprek te komen op het gemeentehuis. In dat gesprek informeerde de gemeente ons dat we toch geen gebruik konden maken van de school en was zij voornemens om een antikraak organisatie in de school te zetten. Zelfs daarop heeft de Veense Popschool aangegeven dat wij bereid waren te huren via deze anitkraak organisatie. De gemeente heeft destijds aangegeven dat dit niet werd toegestaan. In deze tijd stond het Bonaventura College ook leeg, waarop de gemeente aangaf dat voor die school ook geen toestemming werd gegeven om te huren door de Veense Popschool.

De gemeente maakte het de Veense Popschool onmogelijk om samen tot een oplossing te komen. Na verschillende zijwegen te hebben geprobeerd, hebben de Veense Popschool en Liefde voor Harmonie een goede samenwerking op kunnen starten waardoor zij een onderkomen heeft gevonden.

Ook in het heden krijgt de Veense Popschool te maken met de gemeente; zaterdag 17 juli van 12:00 - 14:00 uur heeft de Veense Popschool een Eindpresentatie van een aantal leerlingen gepland in de muziektent op het Noordplein. Daar het een doorstroomlocatie betreft, zou dit zonder problemen doorgang kunnen vinden. Naar de gemeente is aangegeven dat wij dezelfde eindpresentatie ook in de gemeente Blaricum (met de Popschool Blaricum) hebben verzorgd en wel zonder enige problemen.

Ook hierin neemt de gemeente totaal geen open houding aan en verbiedt de eindpresentatie, omdat naar eigen zeggen 'het geen doorstroomlocatie betreft'. De definitie die de gemeente bijvoegt, is als volgt: "Doorstroomlocatie: publieke plaats of openbare plaats waar sprake is van van doorstroom van publiek of deelnemers aan een evenement."

Zelfs op aangeven dat vandaag bekend is dat de Tilburgse kermis door gaat (100.000 bezoekers per dag), verklaart de gemeente Kaag & Braassem dat iedere gemeente naar eigen inzicht kan handelen.

Het is dus een bitter pil om te slikken hoe weinig flexibel de gemeente in Kaag en Braassem zich opstelt.

N.B Uit cijfers blijkt dat de gemeente in 2021 ruim € 25.000,- als steunpakket te besteden heeft aan de culturele sector. De Veense Popschool is erg benieuwd hoe dat is besteed.


Meer nieuws

Geen nieuws gevonden.