Rens Oomen

Het wijzigingsdocument van de Omgevingsvisie Kaag en Braassem ligt ter inzage

In oktober 2020 heeft de gemeenteraad van Kaag en Braassem de eerste Omgevingsvisie van de gemeente vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe de gemeente zich wil ontwikkelen en is beschreven hoe zij gezamenlijk de opgaven en doelen wil aanpakken. Bij die vaststelling is besloten om het document nog op een aantal onderwerpen concreter te maken. In het afgelopen jaar is dit gebeurd en nu liggen de wijzigingen van de Omgevingsvisie ter inzage, in één wijzigingsdocument.

In dit wijzigingsdocument is te lezen wat er voorgesteld wordt om te wijzigen in de Omgevingsvisie die in oktober 2020 is vastgesteld. In dit overzicht wordt weergegeven waar de voorgestelde wijzigingen vandaan komen en waarom dit aangepast dient te worden.

Reageren op het wijzigingsdocument

Het wijzigingsdocument van de Omgevingsvisie ligt ter inzage voor een ieder, van woensdag 29 september tot woensdag 10 november. Dit document is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-nummer: NL.IMRO.1884.OMGEVINGSVISIEKB2-ONT1. De eerder vastgestelde Omgevingsvisie is ook te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl of via de aparte website: omgevingsvisie Kaag en Braassem (in de browsers van Google Chrome en Firefox. Internet Explorer werkt minder goed).

Tijdens de termijn van de terinzagelegging kan eenieder een zienswijze ten aanzien van het ontwerp kenbaar maken aan de gemeenteraad van Kaag en Braassem. Deze is schriftelijk in te dienen, of via de website van de gemeente Kaag en Braassem: www.kaagenbraassem.nl/contact.

Wat betekenen de wijzigingen?

In de Omgevingsvisie is het grote oppervlakte van de gemeente opgedeeld in een aantal gebiedstypen: De kernen, het buitengebied, de bedrijventerreinen en het glastuinbouwgebied. Ieder gebied heeft zijn eigen kernwaarden en uitgangspunten. Een verdere uitwerking van deze gebiedstypen wordt als bijlage aan de Omgevingsvisie toegevoegd. Deze geven meer inzicht in de uitgangspunten en activiteiten per gebied van onze gemeente.

In de programma’s van een gebied wordt weergegeven welke activiteiten wel of niet zijn toegestaan en hoe de gemeente wil sturen bij ontwikkelingen. Concreet betekent dat er inzichtelijk is welke activiteiten wel of niet georganiseerd kunnen worden in een bepaald gebied. Dat kan helpen bij het ontwikkelen van een initiatief bijvoorbeeld. Denk hierbij aan de volgende activiteiten:

  • Het organiseren van evenementen, rekening houdend met verschillende groottes en kernwaarden per gebied.
  • Welke (neven)activiteiten kunnen agrariërs ontplooien.
  • Hoe sturen we bij de ontwikkeling van (nieuwe) bedrijventerreinen.

Meer nieuws

Geen nieuws gevonden.