Dennis

Hulp gezocht voor nieuw zwemstrand in Roelofarendsveen/Oude Wetering

Begin dit jaar is er een petitie, georganiseerd door een inwoner uit Roelofarendsveen, gehouden waarin werd opgeroepen om een zwemplek te ontwikkelen. Deze petitie is door 707 inwoners ondertekend. Hieruit heeft het college de conclusie getrokken dat er behoefte is om een nieuwe zwemplek te realiseren die ook geschikt is voor onze jongste inwoners.

Het college heeft hierop besloten om ambtelijke kracht beschikbaar te stellen om inwoners en ondernemers die hiermee aan de slag willen te ondersteunen. De initiatiefnemer van de petitie heeft aangegeven geen trekker te willen zijn van het vervolgproces. Om die reden is de gemeente op zoek naar inwoners en ondernemers die samen met de gemeente de plannen verder willen uitwerken.

Alhoewel er op dit moment geen uitgewerkt plan, kaders of budget is, wordt het college van burgemeester en wethouders voorgesteld opdracht te geven om samen met initiatiefnemers (inwoners en ondernemers) uit de gemeente na te denken over dit vraagstuk en dit uit te werken in een plan dat zorgt voor heldere kaders.

De gemeente heeft wel al nagedacht over dit vraagstuk en in kaart gebracht waar een dergelijk proces mee te maken gaat krijgen. Daarnaast heeft de gemeente alvast twee locaties bekeken die, op basis van de bij de gemeente bekende informatie, potentie bieden. Dit betekent overigens niet dat een eventueel nieuwe zwemplek op één van deze locaties moet komen maar biedt wellicht wel houvast, of een startpunt in de zoektocht.

Verwachtingsmanagement

 • Het lijkt in eerste instantie niet realistisch om een zwemplek te realiseren in de ‘binnenwateren’ (de sloten en wateren die niet direct op de Braassem/Wijde Aa zijn aangesloten. Dit heeft met name te maken met eisen voor de waterkwaliteit. Een goede waterkwaliteit kan hier niet (zonder grote investeringen) gerealiseerd worden. De ervaring van Omgevingsdienst Midden-Holland is dat dergelijke plekken met grote regelmaat worden afgekeurd op de waterkwaliteit.
 • De doorlooptijd om te komen tot een formele zwemplek is twee jaar. Dit heeft met name te maken met de onderzoeken van de waterbeheerder die veel tijd in beslag nemen. De aanleg van de zwemplek kan wel al eerder starten.
 • Om te komen tot een natuurzwemplek is de gemeente grotendeels afhankelijk van andere (overheids)instellingen en vastgelegde procedures. Het kan zijn dat een negatief besluit van een andere organisatie leidt tot vertraging dan wel ‘stranden’ van het initiatief.
 • De grondpositie van de gemeente is beperkt. Voor de realisatie van een goede zwemplek lijkt het nodig om hierin samen te werken met particuliere grondeigenaren dan wel met het Rijksvastgoedbedrijf.

Kaders

 • Het initiatief is van en voor de inwoners en ondernemers. Wel zal de gemeente daar waar mogelijk ondersteunen en faciliteren. Na realisatie van de zwemplek zal de locatie in het beheer worden opgenomen.
 • De initiatiefnemers (inwoners en ondernemers) treden als trekker op voor de realisatie van een natuurzwemplek en zetten zich onder andere in voor het realiseren van draagvlak voor de te maken plannen.
 • Binnen de kern Roelofarendsveen zijn twee zoekgebieden waarvan de gemeente op dit moment van mening is dat die potentie hebben voor de realisatie van een zwemplek. Het gaat om de locaties: Groenewoudsekade/Wijde Aa en Noordkade/Braassemermeer (zie afbeeldingen onderaan).
 • Locaties buiten deze zoekgebieden kunnen aangedragen worden maar dienen verder getoetst worden door de verantwoordelijke instanties (Omgevingsdienst West-Holland, Omgevingsdienst Midden-Holland, provincie, Rijkswaterstaat, gemeente en afhankelijk van de locaties andere partijen).
 • Op dit moment is er geen budget gereserveerd voor de realisatie van een zwemplek. Om de benodigde investeringen te doen zal er vanuit de initiatiefnemers dan wel de gemeente (raadsbevoegdheid) budget beschikbaar moeten worden gesteld om de benodigde investeringen te doen en voor beheer en onderhoud van de zwemplek.
 • De direct omwonenden/nabijgelegen organisaties worden betrokken bij de realisatie van de zwemplek. Voor de locatie Noordkade is reeds gesproken met de omwonenden in het participatietraject Braassemboulevard. Uit het toetsingskader dat uit dit participatietraject is voortgekomen, blijkt dat een zwemstrandje/steiger past binnen deze locatie. Er zal echter nadere afstemming moeten plaatsvinden met de verschillende stakeholders om te komen tot een passend plan.

Wat vraagt de gemeente

Zoals hierboven aangegeven is er op dit moment nog geen budget gereserveerd. Dit betekent dat er eerst toegewerkt moet worden naar een besluit van het college en de gemeenteraad. Om een besluit te nemen moeten in iedergeval de volgende zaken helder zijn:

 • Keuze locatie.
 • Het idee op papier zetten (hoe moet het eruit komen te zien? Wordt het alleen een zwemplek of moet er ook ruimte voor horeca komen?).
 • Als de locatie en het idee bekend zijn kan de gemeente een haalbaarheidsonderzoek doen en afstemming zoeken met de betrokken (overheid)instanties.
 • De exacte kosten en opbrengsten (uit bijvoorbeeld samenwerking met ondernemers, subsidies etc.) moeten in kaart worden gebracht.
 • Het idee moet worden afgestemd met gebruikers en omwonenden.
 • Na het besluit van de gemeenteraad kan worden overgegaan naar de uitwerking, en zullen de benodigde vergunningen (door de gemeente) worden aangevraagd.
 • De tijdsinvestering is op voorhand lastig te bepalen. Dit zal ook afhankelijk zijn van het ambitieniveau van de plannen en de rol die men voor zichzelf ziet. Tijdens een eerste bijeenkomst zullen hier afspraken over worden gemaakt.

Aanmelden

Wilt u samen met de gemeente een plan uit te werken om de haalbaarheid van een nieuw zwemstrand in kaart te brengen? Meld u dan aan via het contactformulier, onder vermelding van "Initiatief Zwemstrand ter attentie van T. Dreef".

zwempleklocatie noordkade.png
Eventuele zwempleklocatie Noordkade Roelofarendsveen
zwempleklocatie groenewoudsekade.png
Eventuele zwempleklocatie Groenewoudsekade Roelofarendsveen

Meer nieuws

Gemeente gisteren 11:16

Inzameling textiel op donderdag 30 september

Op donderdag 30 september zamelt Sympany huis-aan-huis textiel in. Deze huis-aan-huis inzameling vormt een mooie aanvulling op de inzameling via textielcontainers in de gemeente Kaag en Braassem. Op de dag van de inzameling kunnen de zakken voor 09.00 uur aan de weg worden gezet.

Overige 27 sep. 2021 19:31

Grote sterren ontmoeten elkaar bij E.M.M ‘21

Zondag 26 september was er bij E.M.M weer een aflevering van de Mini champions league. Na ruim een jaartje afwezigheid was men deze succesformule blijkbaar nog niet vergeten.

Evenementen 24 sep. 2021 16:31

Clubactie en online veiling Play Fair

Jaarlijks heeft tafeltennisvereniging Play Fair een clubactie. Veertig jaar lang was dat een rommelmarkt, maar dat is niet meer haalbaar. De club heeft nu een online veiling op de website ttv-playfair.nl. En daarnaast de grote loterij, verkoop van stroopwafels én verloting van een aantal diners en Jumbo boodschappentassen.

Wonen en bouwen 24 sep. 2021 11:54

20 comfortwoningen en 26 vogelhuisjes bij Elzenhof Woubrugge

Op 23 september 2021 heeft wethouder Floris Schoonderwoerd van gemeente Kaag en Braassem het eerste onderkomen geplaatst voor de gierzwaluw aan één van de woningen aan de Elzenhof in Woubrugge. Met deze handeling werd de realisatie van 20 sociale huurwoningen gevierd.

Overige 24 sep. 2021 10:11

Optie voor glasvezel in Kaag en Braassem

Eerder legde GlasDraad Groene Hart al glasvezel aan in de buitengebieden van het Groene Hart. Nu zijn de dorpen in de gemeente Kaag en Braassem aan de beurt.