Gemeente Kaag en Braassem

In de regio komen windmolens en zonnepanelen, maar we weten nog niet waar

Gemeente Kaag en Braassem is, samen met 12 andere gemeenten in de provincie Zuid-Holland, bezig met de toekomst van energie en de bijbehorende regionale opgaven. Aan de hand van online bijeenkomsten wil de gemeente samen met de inwoners een advies opstellen over kansen en belemmeringen voor windturbines en zonneweiden, over van het gas af te gaan, over de rol van de gemeente en over wat de gemeenschap samen zouden kunnen doen. 

Wethouder Inge van der Meer (duurzaamheid) van gemeente Kaag en Braassem heeft het druk als het gaat om energie: “In 2050 mogen we niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen (zoals gas en olie) en is de opgave voor Nederland CO2 neutraal.” Van der Meer: “Net zoals alle gemeenten in Nederland moet ook gemeente Kaag en Braassem een verplichte bijdrage leveren om duurzame energie op te wekken. In mei 2021 moeten alle gemeenten in Nederland een definitief plan klaar te hebben.”

Klimaatakkoord en RES

In 2019 kwam het kabinet met het landelijk Klimaatakkoord. In dit akkoord staat de afspraak dat Nederland in 2050 geen CO₂ meer uitstoot voor zijn energiegebruik. Volgens dat akkoord stellen dertig regio’s in Nederland zelf een Regionale Energiestrategie (RES) op. Zo’n RES is een plan waarin staat hoe en waar elke regio energie kan besparen en duurzaam kan opwekken. Ook staat er in dit plan hoe de regio zijn huizen op een andere duurzame manier kan verwarmen, dus zonder gebruik te maken van aardgas. Holland Rijnland is één van die regio’s die een RES opstelt.

Denk met ons mee in de kansenkaart: mogelijkheden voor energie uit wind en/of zon

De gemeente Kaag Braassem valt onder de regio Holland Rijnland. Samen met de andere regiogemeenten, de provincie, het Hoogheemraadschap en andere organisaties wordt gewerkt aan de doelen voor energiebesparing en duurzame opwek van energie. Zo is regionaal een kansenkaart ontwikkeld met zoekgebieden waar mogelijkheden zijn voor windturbines en/of zonneweiden. Om de inwoners van de gemeente hierbij te betrekken organiseert de gemeente een aantal online bijeenkomsten. Van der Meer: “De kansenkaart laat zien dat in de regio het meeste steun is voor grootschalige opwek langs infrastructuur (spoorlijnen, A-, N- en vaarwegen). De zoekgebieden liggen nog niet vast en daarom vinden wij het belangrijk dat onze inwoners nu mee denken in dit proces. We combineren de online bijeenkomsten niet alleen om de bewoners over duurzame opwek te bevragen, we informeren en bevragen hen ook over de gemeentelijke warmtevisie die in 2021 vastgesteld wordt.”

Online bijeenkomsten

De bijeenkomst voor de dorpskernen Kaageiland, Oud Ade en Rijpwetering vindt plaats op 25 november, voor de kernen Hoogmade, Woubrugge en Rijnsaterwoude op 9 december en voor de kernen Oude Wetering, Nieuwe Wetering en Roelofarendsveen op 16 december. De bijeenkomst van Leimuiden en Bilderdam is in oktober geweest. De bijeenkomst van 9 december is, afhankelijk van de opkomst, al dan niet toegankelijk voor Leimuiden en Bilderdam, vanwege de lage opkomst in oktober. Aanmelden voor de bijeenkomsten kan via kb.squares.live (via Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome). Via deze link zullen ook de sessies te zien zijn.


Meer nieuws

Gemeente gisteren 16:57

Gemeente omarmt inwonersinitiatief: verkoop jachthaven 'T Venegat aan nieuw op te richten vereniging Rijnsaterwoude op

Betrokken bewoners, dorpsraad Rijnsaterwoude en Stichting jachthaven ’t Venegat hebben een plan geschreven om de huidige stichting om te vormen tot een vereniging die jachthaven ’t Venegat wil kopen van de gemeente. De op te richten vereniging heeft een breder doel dan alleen het beheren en exploiteren van de jachthaven. De gemeente Kaag en Braassem staat hier positief tegenover en wil daarom ook afzien van een openbare verkoop en inzetten op het sluiten van een koopovereenkomst met de nieuwe vereniging.

Politie 11 mei 2021 12:18

Hardrijder op A4 in Roelofarendsveen komt van koude kermis thuis

Op vrijdagavond 7 mei op de A4 bij Roelofarendsveen had een bestuurder wel erg haast. De bestuurder reed zo’n veertig kilometer te hard. Nadat hij van de weg werd gehaald, bleek dat de persoon nog acht flinke boetes had openstaan. Na een speekseltest constateerde de dienders dat de man onder invloed van THC was. 

Verkeer en vervoer 10 mei 2021 09:15

Veerdienst Kaag gestremd voor autoverkeer

Sinds maandagochtend 08:00 uur is Veerdienst Kaag voor autoverkeer gestremd. Door een technisch mankement kunnen auto’s voorlopig niet overvaren. De technische dienst van Team Veerdienst Kaag werkt op dit moment zo snel mogelijk om het heikel te verhelpen.