Pixabay

In deze situaties mag je tijdens de avondklok wel op straat zijn

Als de Tweede Kamer instemt met het invoeren van de avondklok, betekent dit dat iedereen tussen 20:30 uur ’s avonds en 04:30 uur ’s ochtends niet op straat mag zijn. Er gelden echter uitzonderingen. In welke situaties een uitzondering geldt, lees je hier.

Het kabinet wil binnen enkele dagen een avondklok invoeren in Nederland. Dat is bekendgemaakt door premier Rutte tijdens de persconferentie woensdagmiddag. Het is dan de bedoeling dat iedereen van 20:30 uur ’s avonds tot 04:30 uur ’s ochtends binnen blijft. Het is verboden om dan zonder geldige reden op straat te zijn. Een zware maatregel, maar volgens het kabinet en het Outbreak Management Team (OMT) nodig om een zware derde golf te voorkomen. 

Hond uitlaten

Mensen die een hond hebben, hoeven zich geen zorgen te maken dat ze tijdens de avondklok niet meer naar buiten mogen om de hond uit te laten. Hiervoor geldt namelijk een uitzondering. Er zijn echter wel regels gebonden aan het uitlaten van de hond. De hond moet aangelijnd zijn en er mag maar één iemand zijn die de hond uitlaat. In groepjes de hond uitlaten, ook als de personen uit hetzelfde gezin komen, mag dus niet. Hiervoor is geen formulier nodig. 

Werk

Als je naar werk gaat tijdens de avondklok, moet je een werkgeversverklaring tonen. Deze is aan te vragen via jouw werkgever. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om te bepalen of/wat noodzakelijk is. Hulpverleners die hun werk doen, waar dus de politie, brandweer, ambulancepersoneel onder vallen, hebben geen werkgeversverklaring nodig. 

Hulpverlening

Het blijft tijdens de avondklok mogelijk om (medische) hulp te verlenen aan een persoon of dier wanneer dit noodzakelijk is. Ook hulp aan anderen, zoals mantelzorg, is toegestaan. 

Calamiteit

Er zijn omstandigheden die niet te voorzien zijn. Denk aan een spoedbevalling, of een ongeluk in de huiselijke sfeer. Ook een ernstige gebeurtenis in de familie valt hieronder. In dergelijke medische gevallen mag je wel de straat op. Hiervoor heb je geen formulier nodig. 

Reizen

Als je naar het buitenland reist of terugkeert naar Nederland mag je ook op straat komen tijdens de avondklok. Er is echter wel een verschil. Voor noodzakelijke reizen van en naar het buitenland, bijvoorbeeld vanwege familieomstandigheden, heb je een formulier nodig. Reizigers die terugkeren uit het buitenland mogen op straat zijn, maar moeten wel uit kunnen leggen waarom ze tijdens de avondklok reizen. Ook moeten ze kunnen aantonen dat ze uit het buitenland komen, bijvoorbeeld met een vervoersbewijs. 

Zitting rechtbank

Rechtszaken, zittingen van een officier van justitie of bezwaar- of beroepschriftencommissies gaan gewoon door tijdens de avondklok. Als je onderweg bent in verband met een van deze situaties, mag je de straat op. Hiervoor dien je wel aan te kunnen tonen dat je om die reden op pad bent. 

Uitvaart

Uitvaarten mogen gewoon doorgaan tijdens de avondklok. Als je kunt aantonen dat je onderweg bent voor een uitvaart, mag je de straat op. De maatregelen voor uitvaarten worden vanaf maandag 25 januari wel aangescherpt. Dan is er nog maar een maximum van 50 aanwezigen toegestaan.

Let op: het is nog niet 100 procent zeker dat de avondklok er komt, omdat de Tweede Kamer nog in moet stemmen met het plan. Het formulier die je in sommige situaties nodig hebt om over straat te kunnen tijdens de avondklok, zal binnenkort te downloaden zijn op de website van de Rijksoverheid.


Meer nieuws

Sport gisteren 10:09

Jubileumboek WVC te koop bij Veenerick

Dit voetbalseizoen viert WVC haar 75 jarig bestaan. Door de corona crisis zijn tal van activiteiten, zoals een groot feest, in het water gevallen. Wel is er een indrukwekkend boek gemaakt van maar liefst 128 pagina’s. Vorige week is het boek uitgereikt aan de leden en aan de vrijwilligers en nu is het te koop bij Veenerick. Het boek kost 15 euro, waarvan 12,50 euro ten goede komt aan WVC zelf. Een prachtig gebaar van Joris, want de club kan dit best gebruiken in deze barre tijden.

Blog Gemeente 6 mrt. 2021 12:43

ALLEMAAL MENS

We hebben afgelopen week een schouwspel mogen ervaren, waar verschillende overheden; gemeente Kaag en Braassem, een woningcorporatie en een stichting, die in hun ‘goede bedoelingen’ vergaten wie die gemeenschap is, die vergeten was om te luisteren, vergat goed te kijken, en vergat eens eerst te ervaren. 

Advertorial Algemeen 6 mrt. 2021 10:06

RegioBank verbetert leefbaarheid in de buurt

Samen met de gemeenschap wil RegioBank de leefbaarheid in de buurt verbeteren! RegioBank is een bank dichtbij met een lokaal gevoel. Zij willen het hart van de buurt laten kloppen door bij te dragen aan de leefbaarheid in de dorpen en kleine steden.

Gemeente 5 mrt. 2021 16:07

Gebruikers Sportpad leggen gezamenlijk plan rondom Sportpad vast

Gebruikers van het Sportpad hebben overeenstemming gevonden voor een ruimtelijke indeling van een nieuw Sportpad. Om hier ruimte te bieden voor sport, onderwijs, kinderopvang, cultuur en zorg, voor alle inwoners van 0-100 jaar. De plannen zijn samengebracht in een gezamenlijk Masterplan, dat 10 maart 2021 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Advertorial Voor Kinderen 5 mrt. 2021 13:14

Korting op intelligentieonderzoek – De Praktijk4Kids helpt een handje

Kom je er niet uit wat het niveau voor de middelbare school voor je kind moet worden? Is er sprake van leervertraging- of versnelling? Lijkt je kind over- of ondervraagd te worden op school of thuis? Intelligentieonderzoek kan in deze gevallen ondersteunend zijn.