Wonen en bouwen 23 feb. 2021 15:34

Werkzaamheden aan het Noordplein in Roelofarendsveen

Vanaf 1 maart 2021 wordt er gewerkt aan het Noordplein in Roelofarendsveen. De parkeerplaatsen worden hier opgeknapt, zodat het Noordplein qua uitstraling en gebruik beter aansluit op het Zuidplein. Zo komen we tot één uitstraling en één winkelhart in Roelofarendsveen.

Wonen en bouwen 21 feb. 2021 14:30

Verkoop hoogbouw voormalige St. Ignatiusschool

Vanaf 20 november 2020 konden inwoners, organisaties en bedrijven het verkoopdocument opvragen en een voorstel voor aankoop doen. De inschrijvingstermijn sloot op 18 januari 2021 en heeft geresulteerd in acht inschrijvingen van zeven verschillende partijen. De best scorende inschrijving is van Johlex Bouw.

Wonen en bouwen 15 feb. 2021 09:09

Straatnamen woningplan ‘De Poelen’ bekendgemaakt

Afgelopen najaar ging het woningplan ‘De Poelen’ opzoek naar negen geschikte straatnamen voor de nieuwe woonwijk Aan de Braassem. ‘’We hebben ontzettend veel leuke suggesties ontvangen binnen het thema 'waterplanten' en mogen nu bekendmaken dat de straatnamen zijn gekozen’’, laat Aan de Braassem weten. Staat jouw ingezonden straatnaam ertussen?

Wonen en bouwen 19 jan. 2021 10:17

Meer dan 40 straten zonder stroom

Er is op dit moment een stroomstoring in meer dan 40 straten in Alphen en Woubrugge. De storing treft zo’n 7000 klanten. 

Wonen en bouwen 12 jan. 2021 15:14

Tulpensteiger helemaal van de baan?

De plannen voor een tulpensteiger zijn zo goed als van de baan, maar wat gaat er dan gebeuren met de Braassemboulevard?

Wonen en bouwen 11 jan. 2021 17:26

Gemeente geeft akkoord om De Schakel te slopen

Op woensdag 6 januari 2021 is VSM Sloopwerken B.V. in opdracht van de gemeente Kaag en Braassem begonnen met het ontmantelen van basisschool de Schakel, gelegen aan de Griede 22-24 te Leimuiden. De sloopwerkzaamheden zullen eind januari / begin februari starten en zullen ongeveer vijf weken duren.

Wonen en bouwen 11 jan. 2021 15:18

Bezwaar twintig nieuwbouwwoningen aan De Kolk in Oud Ade ‘’ongegrond’’

Het nieuwbouwplan voor twintig woningen aan de Kolk in Oud Ade gaat, ondanks bezwaar van een melkveehouder, toch door. De Raad van State liet vrijdag 8 januari tijdens een rechtszitting weten dat de melkveehouder alleen bezwaar en beroep heeft aangetekend tegen het bestemmingplan en niet tegen de bouw- en omgevingsvergunning.

Wonen en bouwen 5 jan. 2021 16:31

Sloop van Torenvalk in Leimuiden van start

Op 6 januari start VSM sloopwerken uit Leiderdorp met het slopen van voormalig basisschool de Torenvalk in Leimuiden, in opdracht van gemeente Kaag en Braassem.

Wonen en bouwen 5 jan. 2021 11:22

Bibliotheek Rijn en Venen wil zich ook vestigen in oude Bona

Het is al enige tijd bekend dat Veender Barry Verdel de Bona wilt omtoveren tot een soort campus waar werken, leren en ontspannen samengaan met huisvesting voor jongeren en starters. Nu laat Bibliotheek Rijn en Venen weten dat zij zich in de toekomst ook willen vestigen in het voormalig Bonaventuracollege.

Wonen en bouwen 19 dec. 2020 11:48

Werkzaamheden Dorpshart liggen twee weken stil vanwege kerstvakantie

De werkzaamheden van het Dorpshart in Leimuiden liggen de aankomende twee weken stil. Dit heeft alles te maken met de kerstvakantie, die aanstaande maandag start. Op maandag 4 januari 2021 zullen de werkzaamheden worden hervat. Wat er na de kerstvakantie zal gebeuren, lees je hier.

Wonen en bouwen 18 dec. 2020 11:31

Nieuw: Herenboerderij op de Vriezekoop Noord

Er is sinds 10 december een nieuwe herenboerderij op de Vriezekoop Noord in Leimuiden. Dit kleinschalige, duurzame en gemengd bedrijf is eigendom van 200 ‘’Herenboeren’’, die samen met een boer hun eigen voedsel produceren. 

Wonen en bouwen 17 dec. 2020 14:05

Gevaarlijke phishing mails en sms'jes over WoningNet in omloop

Let op, er is een valse (phishing) mail en sms in omloop. Het gaat om mailtjes en sms'jes waarin WoningNet meldt dat jouw inschrijving is verlopen en dat je moet betalen. Dat klopt niet. Je hebt geen inschrijving bij WoningNet maar bij Huren in Holland Rijnland.

Wonen en bouwen 16 dec. 2020 08:27

Woondoelen vastgelegd in prestatieafspraken 2021 – 2024

Op dinsdag 15 december 2020 ondertekenden de woningcorporaties, de huurdersbelangen-verenigingen en de gemeente de prestatieafspraken voor de periode van 2021 tot 2024. Hierin staan afspraken vastgelegd wat de partijen belangrijk vinden als het gaat om huren, wonen en leefbaarheid in de gemeente Kaag en Braassem.

Wonen en bouwen 10 dec. 2020 16:27

Lokaal maatwerk nieuwbouw appartementen Gerardusschool Oude Wetering

In mei 2021 worden 29 sociale huurappartementen op het voormalige terrein van de Gerardusschool in Oude Wetering opgeleverd. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu ingestemd met het toepassen van lokaal maatwerk op deze woningen.

Wonen en bouwen 9 dec. 2020 10:58

PRO: ‘’We willen meer woningen in onze regio’’

PRO Kaag en Braassem heeft laten weten meer woningen te willen realiseren in de regio, met name in de kleinere kernen, voor het in stand houden van de leefbaarheid van deze woningen. Dit brachten zij naar voren tijdens de bespreking van de Strategische agenda Rijn- en Veenstreek. 

Wonen en bouwen 4 dec. 2020 15:54

Bouw van appartementen in woonwijk Westend start volgend jaar

Heembouw realiseert in totaal 60 duurzame appartementen voor het project Westend. In september startten zij de werkzaamheden aan 48 sociale huurappartementen in de nieuwe woonwijk Westend in Roelofarendsveen. In het eerste kwartaal van 2021 volgt de bouw van nog eens 12 appartementen.

Wonen en bouwen 4 dec. 2020 13:36

Gedragscode Natuurinclusief bouwen ook van kracht in Kaag en Braassem!

Woondiensten Aarwoude houdt zich keurig aan de NOM Keur, een landelijke gedragscode voor Natuurinclusief bouwen waarin onder andere woningen die een '0 op de meter renovatie' ondergaan standaard worden voorzien van nestkasten voor gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen. Met als doel dat deze beschermde soorten daardoor makkelijker een nestplek vinden en om nestelplaatsen die in woonwijken door renovatie verloren gaan ruimschoots te compenseren.

Wonen en bouwen 3 dec. 2020 13:53

Hoogste punt nieuwbouw aan Gerarduspad in Oude Wetering bereikt

Het hoogste punt van de 29 sociale en levensloopbestendige huurwoningen op de locatie van de voormalige Gerardusschool in Oude Wetering is bereikt. ‘’Als het in dit tempo doorgaat, wordt het complex van MeerWonen voor de zomer opgeleverd.’’