Pixaby

Land van Ons en Universiteit Leiden slaan handen ineen voor weilanden in de Vrouw Vennepolder in Oud Ade

Twee biologen van de Universiteit Leiden mogen voor een periode van tien jaar experimenteren op weilanden in de Vrouw Vennepolder in Oud Ade, om te laten zien waar biodiversiteit en voedselproductie samenkomen. 

Burgerinitiatief Land van Ons is in november 2019 via social media gestart met het werven van deelnemers die met elkaar landbouwgrond willen kopen om op die gronden herstel van biodiversiteit en landschap te realiseren. 

Land van Ons de Universiteit Leiden gingen in september 2020 samenwerken. Gezamenlijk startten zij een project voor de lange termijn om onderzoek te doen welk landbouwbeheer leidt tot het beste herstel van biodiversiteit. Op 7 september 2020 gingen veertig biologiestudenten onder leiding van Schrama van start. In twee weken legden zij de huidige staat vast van de biodiversiteit van planten, insecten, bodemfauna en waterbeestjes. 

Voor het onderzoek kocht het Land van Ons meer dan 32 hectare in weiland. Biologen Krijn Trimbos en Maarten Schrama experimenteren verschillende soorten landbouw die een mix van verschillende planten en dieren terugbrengen. Afgelopen jaar financierden het Naturalis en de Universiteit Leiden het onderzoek. Holland Rijnland zal het komende decennium medefinancier worden. Het Hoogheemraaschap van Rijnland past de grondwaterstand op de locatie aan ter wille van het onderzoek. 

Het doel 

‘’Er is een breed scala aan uitdagingen in dit veenweidelandschap’’, aldus Schrama. '’Naast biodiversiteitsverlies spelen er ook zaken als bodemdaling, uitstoot van broeikasgassen, het onder druk staan van het agrarisch verdienmodel en de kloof tussen stad en platteland. We willen het liefst al deze aspecten bij dit onderzoek betrekken, zodat onze resultaten als vliegwiel kunnen dienen voor veel meer veenweidelandschappen in Nederland en in Noord-Europa.’’ 


Meer nieuws

Overige gisteren 21:34

Js Meddle wint PRO Goed voor elkaar bokaal 2021

Js Meddle is de winnaar van de PRO Goed voor elkaar bokaal 2021. De jongerensociëteit uit Oud-Ade wist 30% van de stemmen van Kaag en Braassemers in de wacht te slepen als organisatie die zich inzet voor een mooiere, leukere of duurzamere gemeente en wint daarmee de bokaal en 500 euro. Van harte gefeliciteerd!