Pixabay

Mag de baggerstort langs de N446 blijven?

Het plan om de baggerstort langs de N446-kust van Hoogmade te laten zitten roept ernstige twijfels op bij de CDA-fractie. De baggerstort is al ruim drie jaar in gebruik, maar de vraag is of dat zo blijft.

Er is namelijk een nieuwe vergunning nodig. CDA laat in een brief aan burgemeester en wethouders weten het onbegrijpelijk te vinden dat de nulmeting van de bodemgesteldheid is weggelaten bij de plannen voor de baggerstort langs de N446.

Vragen bij CDA-fractie

Bij het bepalen van de hoeveelheid bagger dat wordt gestort door Baggerbedrijf Midden Nederland moet rekening worden gehouden met een milieueffectrapportage (MER). De grens hiervan zit op vijftig ton per dag, terwijl de baggerstort in Kaag en Braassem op 311 ton per dag zit, bleek uit een onderzoek van Omgevingsdienst West-Holland.

Verder verbaast CDA zich over de commerciële ontwikkelingen wat betreft de baggerstort. Dit is volgens hen niet toegestaan bij de huidige bestemming als landbouw. Zij zijn van mening dat de gemeente dit had moeten controleren.

Volgens de omgevingsdienst valt het allemaal wel mee. De omwonende wonen naar hun zeggen op een dusdanige afstand dat geurhinder niet in de verwachting ligt. Ook voor het water dat vrijkomt bij het indrogen van de bagger heeft de omgevingsdienst een oplossing: het water kan zichzelf infiltreren in de bodem en via bezinktanks worden geloosd in de aangrenzende sloten.

MER-beoordeling

Dit alles stelt de CDA-fractie echter nog niet gerust. Dat er geen gevolgen zijn voor de bodem en sloten, klopt volgens hen niet. Uit eerder gestelde vragen blijkt dat niemand de bron van de bagger kent en daarmee het vervuilingsniveau.

Voor het plan moet de baggerstort een omgevingsvergunning aanvragen. Het is nu eerst wachten op de MER-beoordeling.


Meer nieuws

Advertorial Economie vandaag 14:11

Kroes en Partners: de notaris met een menselijke maat

Een notaris is een saaie, oude man die af en toe een stempel of een handtekening ergens op zet. Toch? Notariskantoor Kroes en Partners bewijst het tegendeel. “Kwaliteit is bij ons net zo belangrijk als de menselijke factor. Wij denken actief met de klant mee en denken altijd in oplossingen.”

Advertorial Coronacrisis in Kaag en Braassem gisteren 12:29

Corona sneltest nabij Kaag en Braassem: uitslag bekend binnen 15 minuten

Met de corona sneltest van Corona Sneltest Point kan eenvoudig via een vingerprikje gecontroleerd worden of er antistoffen tegen het coronavirus aanwezig zijn in het lichaam. Indien je met het virus in aanraking bent geweest, zal het lichaam hiertegen antistoffen gaan aanmaken. De testen worden in Alphen aan den Rijn uitgevoerd door gediplomeerde EHBO-ers. Voor €69,50 weet je binnen 15 minuten exact waar je aan toe bent! 

Wonen en bouwen gisteren 08:38

Werkzaamheden fietsbrug Langebrug bijna afgerond

De werkzaamheden aan de fietsbrug langs de Langebrug in Oud Ade zijn bijna gereed. Tijdens de werkzaamheden zijn de houten balken, de dekplanken en de leuningen vervangen. Maandag 2 november kunnen fietsers en voetgangers weer gebruikmaken van de vernieuwde fietsbrug.

Coronacrisis in Kaag en Braassem 29 okt. 2020 16:49

Wachttijden voor coronatest nemen af bij GGD Hollands Midden

Wekenlang was het topdrukte in de corona teststraten. Er gingen dagen overheen voordat je getest kon worden en de uitslag had. Maar die periode is volgens GGD Hollands Midden nu zo goed als voorbij. De testcapaciteit is namelijk vergroot.