Moet de ozb in Kaag en Braassem echt zo omhoog?

Waarom nu hard bezuinigen en snijden waar het zeer doet, terwijl het misschien niet nodig is.’ Dit kopte vanmorgen het Leidsch Dagblad en omschrijft goed het gevoel van PRO Kaag en Braassem na de informatieavond over de op handen zijnde begroting.

Tot afgelopen week liep het college, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie hand in hand in opmaat naar een nieuwe begroting. "We hadden daarin een aantal breed gedragen uitgangspunten: de ambities delen we en moeten we kunnen betalen. Ook hebben we in het raadsakkoord de politieke afspraak de belastingen niet te verhogen. In ditzelfde begrotingsproces hebben we met elkaar enkele kansrijke interventies besproken die zouden leiden tot een sluitende begroting. En, er ook enkele afgeschoten. Nu is het moment van keuzes maken bijna aangebroken."

Met de andere fracties merkte PRO Kaag en Braassem bij zichzelf wat verbazing dat er een redelijk eenzijdige oplossingsrichting op het bordje lijkt te gaan komen met de volgende optelsom:

 1. Dit was het financiële beeld;
 2. Deze ambities komen daarbij;
 3. Dat kosten deze ambities;
 4. Dat gat gaan we dekken met OZB verhoging.

"Om kort te gaan: Zo zijn we niet getrouwd. PRO Kaag en Braassem is in het voortraject eerlijk geweest. Als blijkt dat, als we al het andere eerst hebben bekeken, een ambitie als bijvoorbeeld de realisatie van het sportpad of het IKC Woubrugge in de knel komt, we dan eventueel bereid zijn de OZB knop als ‘sluitstuk’ te gebruiken. Als sluitstuk! Maar dit belastinginstrument mag geen sleutelrol vervullen in de dekkingsvoorstellen. En, als we de ozb knop überhaupt al inzetten, dat hebben wij het college eerder ook zeer nadrukkelijk meegegeven, zal er veel scherper aan de wind gevaren moeten worden. Waar we in Kaag en Braassem sinds jaar en dag conservatief begroten (‘we leggen de lat laag en houden vervolgens telkenmale, jaar in jaar uit, miljoenen over’) willen we dat het college scherper gaat sturen en korter op de materie gaat zitten. Niet lekker ruim in de budgetten blijven, vervolgens de werken niet uitgevoerd krijgen en aan het einde van het jaar trots rapporteren dat we binnen budget zijn gebleven. Met als neveneffect dat er teveel belasting is geheven of er andere ambities zijn blijven liggen."

In het voortraject heeft PRO Kaag en Braassem deze voorwaarde ook nadrukkelijk gesteld. "We hechten eraan voorafgaand aan het presenteren van de begroting nogmaals te laten weten dat wij niet bereid gaan zijn de OZB in die mate te verhogen als de tabellen ons afgelopen week deden doen suggereren. Voordat we aan die knop gaan draaien moet er echt eerst veel meer en anders."

 1. PRO Kaag en Braassem complimenteert in ieder geval college raadslid Peter van Dijk met zijn ontdekte fout in een optelling. Deze omissie pakt financieel voordelig uit;
 2. PRO Kaag en Braassem wenst ook een realistischere inschatting van bijvoorbeeld opbrengsten bouwleges;
 3. Zien dat er in de BUIG (Bundeling Uitkering Inkomenvoorzieningen Gemeenten) extra gelden gaan komen vanwege het oplopende bestand nu;
 4. De uitkeringen van BNG hoeven niet aan de onderkant van de bandbreedte worden ingeschat, maar kan ook een midden-scenario worden gekozen;
 5. PRO Kaag en Braassem zou willen zien dat men niet per se een halt roept tot de gewenste uitbreiding van 2,5 FTE op het sociaal sociaal domein, maar verwachten wel van het college dat zij het stuur pakken v.w.b. de totale ambtelijke kosten. Offers vragen mag, maar niet alleen van de inwoners. De eigen organisatie zelf mag ook bijdragen.
 6. PRO Kaag en Braassem leest in Binnenlands Bestuur dat de opschalingskorting uitgesteld/afgesteld zal worden. Welke positieve financiële consequenties zal dat hebben voor Kaag en Braassem?
 7. De vervuiler verantwoordelijk maken voor het afval. Bij geen kostendekkende afvalstoffenheffing zal PRO Kaag en Braassem ten laste van de algemene middelen bijdragen. Hierin zit dus ruimte, in lijn met de raad zijn eigen uitgangspunten.
 8. Voordat PRO Kaag en Braassem hun inwoners extra gaat belasten, zouden ze eerst willen zien dat niet-inwoners gaan bijdragen aan de algemene voorzieningen. "Met andere woorden, innen we niets op toeristen en/of arbeidsmigranten, dan betalen onze eigen inwoners daarvan de rekening. Geen toerist slaat een vakantieadres over als hij/zij toeristenbelasting mag afrekenen. Zo zal dat ook in Kaag en Braassem gaan. En de theorie over uitvoeringskosten is er eentje uit het jaar 1980. Tegenwoordig zijn daar volledig geautomatiseerde programmetjes voor."
 9. Pas als hierna zichtbaar blijkt dat dit allemaal is opgepakt, uitgezocht, onderbouwd en het college zich maximaal heeft ingespannen om de begroting hiermee sluitend te krijgen, pas dan is er eventueel bereidheid bij PRO Kaag en Braassem, om aan de ozb knop te draaien. En, alleen in combinatie met een heldere uitleg over de totale lastendruk. "Door het wegvallen van de precariobelasting zal elk huishuiden minder aan de energiebedrijven hoeven te betalen. Een inkomst die de gemeente weer bij hen kon verhalen. Deze belasting valt weg. Onder aan de streep zal er een lastenverlichting (belastingverlaging) voor de inwoners moeten zijn en is ons eigen OZB instrument alleen -als sluitstuk- te gebruiken voor een kleine en gedeeltelijke compensatie van dat verlies."

PRO kaag en Braassem hecht eraan, in opmaat naar de begroting, hun positie nogmaals te markeren en zo het college handvat en inzicht te geven in hoe zij denken dat de begroting sluitend gemaakt moet. Zij nodigen het college vooral uit dit gesprek indringend met elkaar te voeren. Uit de ingezonden excel kan opgemaakt dat er bereidheid is de OZB te verhogen, echter alleen als allerlaatste instrument en pas nadat al het bovenstaande is ingezet of beargumenteerd.


Meer nieuws

Gemeente gisteren 11:16

Inzameling textiel op donderdag 30 september

Op donderdag 30 september zamelt Sympany huis-aan-huis textiel in. Deze huis-aan-huis inzameling vormt een mooie aanvulling op de inzameling via textielcontainers in de gemeente Kaag en Braassem. Op de dag van de inzameling kunnen de zakken voor 09.00 uur aan de weg worden gezet.

Overige 27 sep. 2021 19:31

Grote sterren ontmoeten elkaar bij E.M.M ‘21

Zondag 26 september was er bij E.M.M weer een aflevering van de Mini champions league. Na ruim een jaartje afwezigheid was men deze succesformule blijkbaar nog niet vergeten.

Evenementen 24 sep. 2021 16:31

Clubactie en online veiling Play Fair

Jaarlijks heeft tafeltennisvereniging Play Fair een clubactie. Veertig jaar lang was dat een rommelmarkt, maar dat is niet meer haalbaar. De club heeft nu een online veiling op de website ttv-playfair.nl. En daarnaast de grote loterij, verkoop van stroopwafels én verloting van een aantal diners en Jumbo boodschappentassen.

Wonen en bouwen 24 sep. 2021 11:54

20 comfortwoningen en 26 vogelhuisjes bij Elzenhof Woubrugge

Op 23 september 2021 heeft wethouder Floris Schoonderwoerd van gemeente Kaag en Braassem het eerste onderkomen geplaatst voor de gierzwaluw aan één van de woningen aan de Elzenhof in Woubrugge. Met deze handeling werd de realisatie van 20 sociale huurwoningen gevierd.

Overige 24 sep. 2021 10:11

Optie voor glasvezel in Kaag en Braassem

Eerder legde GlasDraad Groene Hart al glasvezel aan in de buitengebieden van het Groene Hart. Nu zijn de dorpen in de gemeente Kaag en Braassem aan de beurt.