Pixabay

Nieuwe noodverordening van kracht

Veiligheidsregio Hollands Midden heeft op donderdag 26 maart de nieuwe noodverordening ondertekend. Houden inwoners zich niet aan de regels? Dan hebben boa's en de politie de bevoegdheid om boetes uit te delen, die kunnen oplopen tot € 4350. 

Met deze noodverordening wordt uitvoering gegeven aan de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus die de afgelopen dagen door het kabinet zijn afgekondigd. 

Tot 1 juni zijn alle evenementen en samenkomsten verboden, met uitzondering van wettelijk verplichte samenkomsten zoals vergaderingen van gemeenteraden. Bij deze uitzonderingen moet wel te allen tijde 1,5 meter afstand worden gehouden tot de dichtstbijzijnde persoon. Ook mogen er bij deze gelegenheden niet meer dan 100 personen aanwezig zijn. De uitzondering geldt ook voor uitvaarten, huwelijksvoltrekkingen en diensten die gehouden worden vanuit geloofsovertuiging. Daar geldt ook de 1,5 meter afstand regel en mogen niet meer dan 30 personen aanwezig zijn.

Ook is het verboden om in groepen van drie of meer personen op straat te zijn. Te allen tijde moet hierbij de regel van 1,5 meter afstand nageleefd worden. Hierbij geldt een uitzondering voor personen die een gezamenlijke huishouding vormen, kinderen tot en met 12 jaar die samenspelen onder toezicht van een of meer van hun ouders of voogden die daarbij onderling een afstand van 1,5 meter in acht nemen. 

Handelen in strijd met de voorschriften uit deze verordening is strafbaar gesteld in artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht. Dit wordt bestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie, wat neerkomt op € 4350. Boetes voor personen kunnen oplopen tot € 400. Ook kan de voorzitter van de veiligheidsregio een last onder bestuursdwang of dwangsom opleggen.


Meer nieuws

Overige gisteren 21:07

Tjonge jonge, wat hebbe wai dit gemist

Vrijdagmiddag was het feest aan de Sotaweg in Roelofarendsveen. Na een jaar van afwezigheid ging het senioren schuurfeest weer los. Een ding was snel duidelijk. De senioren hadden er zin in. 

Voor Kinderen gisteren 18:03

Verrassingstocht

Ook de verrassingstocht was dit jaar anders dan anders. Om te beginnen kreeg je de route niet op papier, maar via een QR code. Ook waren er twee startpunten, namelijk 't Veen eten & drinken en Sportvereniging EMM21.

Overige gisteren 12:13

Zonnige ballonnenoptocht begin van mooie kermisvrijdag

Eén van de optochten die wel door kan gaan was de ballonnenoptocht. Zij het met enige restricties. Zo mochten beide groepen niet bij elkaar uitkomen. Vandaar dat de ene groep op de Leliestraat en de andere op de Gerberastraat eindigde.

Overige gisteren 08:49

Gezellige eerste kermisavond

Donderdagavond om 19.30u opende de deuren van de Veense Kermis 2021. Niet via het tunneltje, alleen via EMM. Zo konden de aanwezigen geteld worden zodat het maximum aantal bezoekers niet overschreden werd.

Natuur en recreatie 16 sep. 2021 13:37

Blauwalg geconstateerd bij Venegat en Kaageiland

Omgevingsdienst Midden Holland geeft een negatief zwemadvies voor Kaageiland vanwege blauwalg. Ook bij Venegat is blauwalg gespot. Hiervoor is een waarschuwing afgegeven.