Onrust in Woubrugge om voornemen huisvesting van arbeidsmigranten

De dorpsraad Woubrugge heeft signalen ontvangen dat het college een voorstel zal doen om de regels te verruimen, specifiek op de mogelijkheid om ook arbeidsmigranten uit andere gemeenten onder te brengen. Wat is hun reactie daarop?

De dorpsraad doet zijn beklag over het feit dat zij niet op de hoogte worden gehouden door de gemeente, terwijl zij volgens diezelfde gemeente wel een belangrijke partner zijn in de communicatie naar de inwoners van Kaag en Braasem.

Brief
‘’In de Beleidsregel Huisvesting Arbeidsmigranten is sprake van ‘arbeidsmigranten binnen de gemeente’. Wij begrijpen niet waarom de gemeente Kaag en Braasem arbeidsmigranten uit omliggende gemeenten zou moeten huisvesten. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat dit voorstel met name gericht is op ondersteuning van het plan tot het bouwen van woonruimte voor 400 arbeidsmigranten aan de Kruisweg in Woubrugge. Dat het college de Beleidsregel wil evalueren voordat ook maar een enkel woord is gewisseld over de sociale impact van het voorstel, kunnen wij niet begrijpen.’’ Aldus de dorpsraad Woubrugge in een brief aan de gemeente.

Het traject voor het bestemmingsplan is inmiddels in behandeling bij de gemeente. De dorpsraad is verbaasd over het ingezette traject, omdat er nog geen duidelijkheid is over de sociale aspecten van het voornemen om 400 arbeidsmigranten in Woubrugge onder te brengen. De dorpsraad stelt dan ook dat het essentieel is om eerst de sociale inpassing aan de orde te laten komen en daarna pas te kijken naar de ruimtelijke inpassing van het voornemen. 

Vergadering 10 februari
In de vergadering Visie en Advies van maandag 10 februari 2020 zal de gemeenteraad zich buigen over de beleidsregels voor huisvesting van arbeidsmigranten 2018. Daarna zal het beleidsstuk geagendeerd staan voor de raadsvergadering van woensdag 19 februari 2020. 

Een aantal inwoners is voornemens een werkgroep op te richten die zich zal gaan bezighouden met het verzet tegen de voorgenomen besluiten en huisvesting van arbeidsmigranten. Zodra de werkgroep actief is zullen zij een actieve rol gaan spelen in de voorlichting naar de inwoners. 


Meer nieuws

Geen nieuws gevonden.