Vader Gerrit en zoon Jan Kuipers met hun eerste boek

‘Onze Heerlijkheid Alckemade’ - een nieuw boek van Gerrit en Jan Kuipers

''De geschiedenis van de hoge heerlijkheid Alckemade, nu onderdeel van de gemeente Kaag en Braassem, wordt in dit boek bekeken vanuit de ogen van onze voorouders'', aldus de schrijvers van het boek.

''Ons boek vertelt het verhaal van 1000 jaar geschiedenis van Alckemade – van de allereerste ontginningen van het Grote Groene Woud in ons gebied boven de Oude Rijn rond het jaar 1000 tot en met de periode van wederopbouw en het 'goede leven' dat na de Tweede Wereldoorlog aanbrak. Alckemade was tot het einde van de 18e eeuw een zgn. ambachtsheerlijkheid, bestuurd door de Heren van Alckemade vanuit hun kastelen bij Sassenheim, Warmond en Lisse. Maar bij het woordje 'onze' hoort wel een belangrijke kanttekening, want met 'onze heerlijkheid' bedoelde de Heer van Alckemade dat het 'zijn heerlijkheid' was. Onze ambachtsheren duidden zichzelf namelijk aan met het koninklijke meervoud. Zelfs rond 1850 komen we nog burgemeesters tegen die over zichzelf schrijven als 'Wij Burgemeester van Alkemade'.''

Ze vervolgen: ''We vonden het wel een aardig idee om alle belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van onze geboortestreek eens op een rijtje te zetten, en na te gaan of onze 'ouwelui' daarbij betrokken waren. En dat hébben we geweten, want dat waren ze zeker! We vinden onze voorouders terug als veenmannen, turfschippers en turfarbeiders, meehelpend aan de vernietiging van het Hollandse veenlandschap. En ook als armmeesteren, klopjes (kosteressen) en schuilkerkhouders in de periode na de Tachtigjarige Oorlog, waarin katholieken hun verboden godsdienst alleen in het verborgene konden belijden. We vinden ze terug als strijders tegen de Franse Zonnekoning in rampjaar 1672, of als orangisten en patriotten in de roerige periode rond 1780 die voorafging aan de Franse Tijd'', vertellen ze.

''Onder onze voorouders en hun verwanten vinden we verder nog boter- en caes-coopers, scheepmakers, arbeiders, herbergiers, herenboeren, een crimineel rechter, een schoolmeester, een melkventer, een ijzersmid en een hoefsmid, een windmaker in de Veense kerk, en tenslotte vinden we onze meest directe voorouders terug in Roelofarendsveen als arbeiders, baggermannen en tuinders in de 19e en 20e eeuw, en als verzetstrijders in de Tweede Wereldoorlog.''

Belangrijke gebeurtenissen in onze vaderlandse geschiedenis hebben ook in Alckemade grote gevolgen gehad. ''Het is een verhaal van oorlogen, godsdiensttwisten, onderdrukking, uitbuiting en geweld, en ook ons ambacht is daar niet aan ontkomen. De Bullebak kwam in vele gedaanten. Hij kwam als buitenlandse aggressor, zoals de Spanjaarden, de Fransen en de Duitsers, die dood en verderf zaaiden in onze Lage Landen. Hij kwam als uitbuiter, in de vorm van de corrupte ambachtsheren en hun schouten. Hij kwam als religieuze onderdrukker die geen genade kende voor andersdenkenden. Hij waarde ook rond in de vorm van de vele ziekten die onze voorouders geteisterd hebben. En hij bedreigde onze heerlijkheid in de vorm van de Waterwolf (het Haarlemmermeer) die tijdens stormen en vloedgolven grote delen van het land wegvrat, en Alckemade zelfs volledig dreigde weg te spoelen. Al moet er wel bij gezegd worden dat onze voorvaderen door het ongebreideld turfsteken zelf aan deze rampspoed hebben bijgedragen.''

De laatste hoofdstukken van dit boek bevatten het levensverhaal van vader Gerrit en moeder Annie, door henzelf vertelt in hun eigen moerstaal, het oude Veense dialect. ''Het was toch wel een feest der herkenning om al die mooie gekke ouwe Veense uitdrukkingen weer 's langs te 'hore komme'.

Het was een genot om enkele jaren samen met mijn vader een schrijversduo te vormen. We hebben er beide veel plezier aan beleefd. Moeder Annie vond het allemaal maar zozo, van haar hoefde al die poespas niet. Maar toch wist ook zij zich nog het een en ander te herinneren over haar ouders en grootouders, en heeft zij nog heel wat verteld over haar jonge jaren, zodat we een goed beeld kunnen schetsen van het 'wurftleven an 't noordend van de Veen' in de jaren 1920/30.''

Het boek 'Onze Heerlijkheid Alckemade' van Gerrit en Jan Kuipers (ISBN: 9789402194432)  telt 609 pagina's boordevol historische kaarten, schema's en foto's. Het is gepubliceerd via het selfpublishingplatform Brave New Books. Het boek is te koop bij https://www.bol.com/nl/b/brave-newbooks/8892641/. Prijs: €36,00.

Over de auteurs

Gerrit Kuipers (1922/2016) en Jan Kuipers (1961) zijn beide geboren en getogen in Roelofarendsveen in de gemeente Alkemade (dat nu tot de gemeente Kaag en Braassem behoort). Zij schreven in de periode 2013-2016 twee boeken: "De Slag om de Haarlemmermeer" over de belevenissen van Gerrit Kuipers en zijn broers en streekgenoten tijdens de Tweede Wereldoorlog (en meer in het algemeen over de geschiedenis van het verzet en de Binnenlandse Strijdkrachten in de Haarlemmermeer en omstreken) en "Kennemers, Watermannen en Rijstvogels" over hun verblijf in Nederlands Indië als OorlogsVrijwilligers (en meer in het algemeen over het verloop van de vrijheidstrijd van Indonesië in de jaren 1945 t/m 1950).

Aan hun derde boek 'Onze Heerlijkheid Alckemade' begonnen vader en zoon in 2016. Je zou het kunnen zien als het eerste deel van de trilogie. Gerrit Kuipers heeft het uitkomen ervan helaas niet mogen meemaken - hij overleed op 15 mei 2016 op 94-jarige leeftijd.


Meer nieuws

Gemeente vandaag 16:17

Gelekt communicatieplan van gemeente Kaag en Braassem valt compleet verkeerd

In het communicatieplan dat de gemeente Kaag en Braassem afgelopen week op zijn website plaatste, schreven zij dat ze de pers wantrouwen. In het per ongeluk gelekte communicatieplan stond onder meer, dat er zo min mogelijk gecommuniceerd moet worden met de media. Het communicatieplan werd vrijwel direct weer verwijderd en wethouder Petra van der Wereld heeft haar excuses aangeboden.

Gemeente vandaag 12:43

Officiele inschrijving project CPO Nieuwe Wetering van start

Om te voorkomen dat jongeren de gemeente Kaag en Braassem door gebrek aan huisvestigingsperspectieven moeten verlaten, wil de gemeente hen graag de gelegenheid bieden om op de locatie Molendijk e.o. in Nieuwe Wetering in eigen beheer betaalbare starterswoningen te realiseren. In september 2020 is de informatieavond geweest. Nu is de fase van het inschrijven voor het project aangebroken.

Verkeer en vervoer vandaag 08:58

Werkzaamheden kruising Braassemdreef – Noordeinde afgerond

Sinds vrijdag 5 maart is de kruising Braassemdreef - Noordeinde in Roelofarendsveen weer opengesteld voor al het verkeer. In een periode van acht weken is het kruispunt van de oude situatie verandert naar deze situatie.  

Sport gisteren 10:09

Jubileumboek WVC te koop bij Veenerick

Dit voetbalseizoen viert WVC haar 75 jarig bestaan. Door de corona crisis zijn tal van activiteiten, zoals een groot feest, in het water gevallen. Wel is er een indrukwekkend boek gemaakt van maar liefst 128 pagina’s. Vorige week is het boek uitgereikt aan de leden en aan de vrijwilligers en nu is het te koop bij Veenerick. Het boek kost 15 euro, waarvan 12,50 euro ten goede komt aan WVC zelf. Een prachtig gebaar van Joris, want de club kan dit best gebruiken in deze barre tijden.