Plan om druk bij eigenaren van karakteristieke panden te verlagen zorgt voor verdeeldheid

In januari 2020 heeft de gemeenteraad besloten uitvoering te willen geven aan een nieuw erfgoedbeleid. Door de huidige lijst om te ruilen, moeten er minder regels komen voor de eigenaren en meer mogelijkheden in aanpassing van het object. Meerdere partijen hadden hier echter hun bedenkingen bij.

Met de wijziging kunnen de gemeentelijke monumenten en beschermde dorpsgezichten worden gekenmerkt als karakteristiek pand/object en karakteristiek gebied. Dit betekent dat de lijst met gemeentelijke monumenten verdwijnt en er een losser systeem voor in de plaats komt. Hiermee zouden belemmeringen en extra kosten voor pandeigenaren verleden tijd zijn.

De CDA-fractie vraagt zich af of de gemeente niet meer invloed moet houden op de monumenten en beschermende dorpsgezichten. Jan van der Geest van de VVD liet tijdens de raadsvergadering weten dat de eigenaren juist blij zijn met hun monument, waarop Fred Zoetendaal (Samen voor Kaag en Braassem) met het argument kwam dat er ook eigenaren zijn die niet goed voor hun monument kunnen zorgen.

Vanwege de vele onduidelijkheden en uiteenlopende meningen, kondigde Ronald Wesselink (CDA) aan om voor de volgende raadsvergadering met een motie of amendement te komen. Het idee is dat daarmee zowel meer invloed kan worden gehouden door de gemeente als dat het de druk op pandeigenaren verlicht.

VVD, D66 en Pro Kaag en Braassem zijn het wel eens met de nieuwe Erfgoedverordening.


Meer nieuws

Gemeente vandaag 16:07

Gebruikers Sportpad leggen gezamenlijk plan rondom Sportpad vast

Gebruikers van het Sportpad hebben overeenstemming gevonden voor een ruimtelijke indeling van een nieuw Sportpad. Om hier ruimte te bieden voor sport, onderwijs, kinderopvang, cultuur en zorg, voor alle inwoners van 0-100 jaar. De plannen zijn samengebracht in een gezamenlijk Masterplan, dat 10 maart 2021 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Advertorial Voor Kinderen vandaag 13:14

Korting op intelligentieonderzoek – De Praktijk4Kids helpt een handje

Kom je er niet uit wat het niveau voor de middelbare school voor je kind moet worden? Is er sprake van leervertraging- of versnelling? Lijkt je kind over- of ondervraagd te worden op school of thuis? Intelligentieonderzoek kan in deze gevallen ondersteunend zijn.

Evenementen vandaag 09:51

Veen Gaat Vreemd gaat dit jaar opnieuw niet door

Veen Gaat Vreemd gaat dit jaar niet door, zo meldt Splotsz, organisator van het knalfuif. De festiviteiten rondom het paasweekend kunnen niet doorgaan. Liefhebbers moeten dus nog een jaartje geduld hebben. 

Gemeente gisteren 15:42

Bespaar energie en krijg tot €70 toe van uw gemeente

Alle woningeigenaren van Kaag en Braassem hebben nog tot 31 maart om hun Energie bespaarbon ter waarde van € 70,- te verzilveren bij het Duurzaam Bouwloket. Dat doet u door een of meerdere energiebesparende producten te kopen en de kassabon of factuur digitaal aan te leveren aan Omgevingsdienst West-Holland. De Energie bespaarbon is in november 2020 van dit jaar huis aan huis verspreid. Bent u de bon kwijt zijn, dan kunt u een nieuwe aanvragen.