Programmabegroting 2022

Het college van de gemeente Kaag en Braassem heeft de programmabegroting 2022 vastgesteld. Deze begroting wordt deze maand in de raadvergadering besproken en daar naar verwachting op 1 november vastgesteld.

Met deze begroting sluit de gemeente de doelen, resultaten en inspanningen uit de Samenwerkingsagenda ‘Maak meedoen mogelijk’ van 2018-2022 af. Ook is dit de laatste begroting van deze raadsperiode. In deze begroting ziet u waar de gemeente de komende jaren geld in wil steken, maar ook waar er nog risico’s bestaan. 

"In de afgelopen raadsperiode hebben we veel bereikt en mogelijk gemaakt. Denk aan het vergroenen van de openbare ruimte, planontwikkeling van bedrijventerreinen en de herinrichting van Winkelhart Roelofarendsveen. In het voorjaar van 2021 is het Masterplan Sportpad vastgesteld. De bouw van IKC de Lei is afgerond en voor IKC Rijnsaterwoude zijn de werkzaamheden in volle gang", aldus Gemeente Kaag en Braassem.

"Wij presenteren deze begroting met trots, want het college stelt in deze begroting geld beschikbaar voor het verbeteren van de verkeersveiligheid aan het Zuideinde in Hoogmade. Daarnaast is geld opgenomen voor noodzakelijke uitbreiding van Kaskade/Kiem. Er wordt extra geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van reguliere taken in het sociale en ruimtelijke domein. Het gaat dan bijvoorbeeld om extra geld voor de maatschappelijke ondersteuning, voor jeugd en voor de uitbreiding van de formatie. Zo kunnen we op een goede manier uitvoering geven aan de extra taken en grotere opgaven in het sociaal domein. Ook wordt er vanwege de stijgende kosten meer geld beschikbaar gesteld voor huishoudelijke hulp en het leerlingenvervoer. Een voorbeeld in het ruimtelijk domein is het extra budget voor het beheer en onderhoud van onder andere bruggen, dammen en steigers."

"Lange tijd hebben we met zorg tegen de begrotingsperiode vanaf 2022 aangekeken. Dit kwam vooral door de onduidelijkheid over de inkomsten die wij vanuit het rijk ontvangen. Daarnaast vallen de inkomsten uit de precarioheffing op kabels en leidingen weg en in het sociaal domein nemen de kosten nog steeds toe. We zijn daarom extra trots dat het is gelukt om deze begroting, met input vanuit de raad, toch sluitend te maken. De algemene reserve is wederom toegenomen, wat ook nodig is om huidige en toekomstige investeringen te doen in bijvoorbeeld het Sportpad, IKC’s en wegen."

"Al deze ambities kunnen we mogelijk maken zonder de OZB extra te verhogen en met een gelijkblijvende last voor riool. Op dit moment is de afvalstoffenheffing niet kostendekkend, namelijk 87%. De opdracht is nog steeds om naar een 100% kostendekkende heffing te gaan. Dit jaar nemen we daarin de volgende stap en willen we de heffing verhogen naar 95% kostendekkend. Dit is echter nog een beslispunt voor onze raad. Ondanks deze voorgestelde verhoging gaan de gemiddelde woonlasten voor onze inwoners totaal omlaag. Dit komt door het wegvallen van de heffing van precario."


Meer nieuws

Advertorial Voor Kinderen 22 okt. 2021 15:10

Prematuren/couveusekinderen en prikkelverwerking

Kinderen die te vroeg geboren worden, maken vaak allerlei toeters en bellen mee in het ziekenhuis. Veelal belanden ze in de couveuse om het lichaam op kracht te laten komen. Heel goed voor de lichamelijke gezondheid, maar wat doet het nog meer met een pasgeboren baby? Onder andere de prikkelverwerking kan erdoor verstoord raken.

Overige 22 okt. 2021 12:00

BoerenLeidse scoort hoog in regionale kaaskeuring

Na een jaar corona-onderbreking werd donderdag 21 oktober in Zoeterwoude weer de jaarlijkse Rondom Leiden kaaskeuring gehouden. Dit jaar werd de familie Kwakernaak uit Oud Ade uitgeroepen tot beste zelfkazers uit de Leidse regio. Met een zeer hoge score voor hun jonge Boeren Leidse én hun belegen Boeren Leidse kaas wonnen zij de wisseltrofee, het Leidse kaasmeisje. 

Coronacrisis in Kaag en Braassem 21 okt. 2021 16:38

Prikken zonder afspraak in Leimuiden

Op dinsdag 2 en woensdag 3 november van 13:00 – 19:00 uur in Sporthal Het Spant, Larikslaan 20, kun je zonder afspraak terecht voor een coronavaccinatie.

Overige 21 okt. 2021 15:00

Herkenbare voorstelling over dementie

Samen met Dementie Vriendelijk Kaag en Braassem organiseert WIJ Presenteert zondagmiddag 7 november de toneelvoorstelling Oploskoffie van Pythia Winia in de Alkeburcht in Roelofarendsveen. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar.

Advertorial Winkels 21 okt. 2021 13:24

Opening Woninginrichting-aanhuis.nl

“Op zaterdag 23 oktober om 10.00 uur gaat onze winkel voor het eerst open”, zegt Bryan Hoogervorst, aan tafel gezeten op een plek, midden in de winkel, waar het op dit moment nog niet erg op een winkel lijkt...