Pixabay
Advertorial Voor Kinderen

Tips bij leervertraging - De Praktijk4Kids helpt

In het nieuws wordt geregeld gesproken over de zorgen omtrent de ‘coronageneratie’. Dit betreft de wellicht realistische angst dat er over enkele jaren een gat is in de kennis door de gemiste onderwijstijd gedurende de coronacrisis. 

Scholen kunnen subsidie aanvragen om leerlingen extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelvertraging of studievertraging veroorzaakt door de coronacrisis. Wanneer is er sprake van leervertraging? En wat kan De Praktijk4Kids hierin bieden? Hoe werkt de subsidieaanvraag? De Praktijk4Kids geeft antwoord op deze vragen en helpt!

Wanneer is er sprake van leervertraging?

Niet voor elk kind is het leren makkelijk. Kinderen kunnen allerlei problemen ervaren op het gebied van leren. Zo kunnen kinderen moeite hebben met lezen en spellen, maar ook met rekenen en leesbegrip. Deze problemen kunnen verklaard worden door een leerstoornis zoals dyslexie of dyscalculie, maar er kan ook sprake zijn leervertraging. Kinderen met een leervertraging zijn, door wisselende redenen, in bijna alle schoolse taken achterop geraakt in vergelijking met de gemiddelde leerling.

Om de juiste hulp te bieden bij de leervertraging die een kind ervaart, is het belangrijk voor ogen te krijgen waar het kind precies tegenaan loopt. De Praktijk4Kids kan een didactisch onderzoek uitvoeren voor verschillende vakgebieden om in kaart te brengen hoe de leerproblemen zich manifesteren en hoe groot de vertraging is.

Wat kun je zelf doen?

Tip 1. Ga in gesprek met de leerkracht om je zorgen te delen. Mogelijk zijn er inmiddels toetsen afgenomen waarmee de voorgang van je kind weer in kaart zijn gebracht. De leerkracht heeft een goed overzicht over hoe de resultaten van je kind zich verhouden tot leeftijdsgenoten. Daarnaast kan er tijdens een gesprek met de leerkracht duidelijkheid verkregen worden over de bekostiging van de extra ingezette hulp.

Tip 2‘’Een gezonde geest, in een gezond lichaam’’ is een welbekend spreekwoord. Voor de ontwikkeling van de hersenen is het belangrijk om een gezonde leefstijl te hebben. Goed slapen, buitenlucht en lichaamsbeweging zijn de speerpunten hiervoor. Bovendien bevordert sporten ook onder andere het ruimtelijk inzicht, planvermogen en vaak ook de sociale vaardigheden. 

Tip 3. Thuis kunnen schoolse vaardigheden spelenderwijs aangeleerd worden. Zo zijn er veel spelletjes die ook een beroep doen op de schoolse vaardigheden. Veel spelletjes zijn natuurlijk niet voor het onderwijs gemaakt, maar dat betekent niet dat je er niet wat van kan leren! Denk aan Monopoly, Regenwormen en Pungi voor rekenvaardigheden, maar ook aan spelletjes als Carcassonne (plannen), Qwirkle (ruimtelijk inzicht) en Beverbende (geheugen).

Tip 4. Ook met activiteiten als koken en bakken kunnen schoolse vaardigheden versterkt worden. Door het volgen van het recept wordt er een beroep gedaan op het planvermogen, het wegen vraagt om rekenvaardigheden en door eerst boodschappen te doen, wordt het geheugen versterkt.

Wat kan De Praktijk4Kids bieden?

Naast onderzoek biedt De Praktijk4Kids ook behandeling bij leerproblemen. Op basis van het onderzoek wordt een behandelplan opgesteld. Na de oefenperiode doet De Praktijk4Kids weer een nameting om te kijken of de behandeling effect heeft en of er aanpassingen nodig zijn.

Dit is slechts een kleine greep uit de beschikbare informatie. Mocht je leervertraging vermoeden bij jouw kind of heeft jouw kind heeft meer hulp nodig? Kijk dan hier voor het aanbod van behandelingen of neem contact op met karin@depraktijk4kids.nl.


Meer nieuws

Politiek 23 jun. 2022 12:01

Nieuwe wethouders beëdigd, afscheid van twee oude wethouders

Kaag en Braassem heeft een nieuw bestuur. Woensdagavond zijn Dolf Kistemaker (PRO), Gerben van Duin (PRO), Nick van Egmond (D66) en Yvonne Peters (VVD) beëdigd als wethouder. Op deze avond namen Petra van der Wereld en Inge van der Meer afscheid.

Evenementen 22 jun. 2022 10:30

Eindelijk weer feestweek in Oude Wetering

Traditiegetrouw is er in de eerste week van juli weer Feest! In Oude Wetering. Van 7 juli tot en met 9 juli staat Oude Wetering op zijn kop met allerlei activiteiten van Feest! In de Oude Wetering. Welke activiteiten er zullen zijn lees je hier.

Advertorial Gezondheid en welzijn 21 jun. 2022 16:11

Meer Casemanagers Dementie in de regio

Regionale ouderen- en thuiszorgorganisaties ActiVite, Libertas Leiden en WIJdezorg zien het aantal mensen met dementie toenemen. Daarom hebben ze de handen ineengeslagen bij het opleiden van een nieuwe lichting Casemanagers Dementie, die donderdag 16 juni het diploma ontving.