Uitvoering WMO positief beoordeeld door inwoners Kaag en Braassem

Gemeenten zijn vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 verplicht om elk jaar een zogenaamd cliëntervaringsonderzoek te houden. Uit onderzoek blijkt dat inwoners uit Kaag en Braassem positief zijn. 

"Als gemeente vinden wij het belangrijk dat het aanbod vanuit de Wmo goed aansluit bij de vraag vanuit onze inwoners. De uitkomsten vanuit dit onderzoek zijn dan ook zeer waardevol. Wat fijn om terug te horen dat inwoners die gebruik maken van de Wmo onze gemeente ook dit jaar weer positiever beoordelen", aldus Gemeente Kaag en Braassem. 

Het onderzoeksbureau BMC benaderde in totaal 1047 Wmo-cliënten. Zij konden in het onderzoek aangeven wat hun ervaring was met bijvoorbeeld een aanvraag van een rolstoel. Van deze groep zijn 314 ingevulde vragenlijsten teruggestuurd. De vragen gaan onder andere over de ervaringen met de toegankelijkheid, kwaliteit en de effecten van de ondersteuning via de Wmo.

Uitkomsten

Wederom komt de gemeente positiever naar voren ten opzichte van het voorgaande jaar:

  • Inwoners ervaren dat zij snel werden geholpen door het Wmo loket/Kernteam (89% was hier (helemaal) mee eens t.o.v. 72% in 2019).
  • Inwoners vonden dat zij serieus werden behandeld door de medewerker (93% was het hier (helemaal) mee eens t.o.v. 80% in 2019).
  • Inwoners geven aan dat in het gesprek samen naar een oplossing werd gezocht (82% was hier (helemaal) mee eens t.o.v. 67% in 2019).
  • Inwoners zijn (zeer) positief over de effecten van de ondersteuning (87% van de respondenten is van mening dat zij door de hulp beter de dingen kunnen doen die zij willen, 91% vindt dat zij door de hulp zelfredzamer zijn en 83% vindt dat de kwaliteit van leven verbeterd is door de ondersteuning).

Naast deze positieve punten zijn er natuurlijk ook aandachtspunten. "Denk bijvoorbeeld aan onafhankelijk cliëntondersteuners, een zogenoemde meedenker. Vanuit de gemeente wordt de ondersteuning van deze opgeleide vrijwilligers aangeboden, zodat inwoners ondersteund worden in gesprekken voor onder andere Wmo aanvragen. Volgens de gemeente is de bekendheid met deze meedenkers nog niet voldoende. Wij gaan samen met onze samenwerkingspartners hier dus actief mee aan de slag."

De gemeente bedankt alle inwoners die de vragenlijst hebben ingevuld en zo ook helpen de dienstverlening te verbeteren.


Meer nieuws

Geen nieuws gevonden.