Dennis

Werkzaamheden aan kruising Noordeinde – Braassemdreef in Roelofarendsveen binnenkort van start

De kruising Braassemdreef/Noordeinde in Roelofarendsveen wordt door veel weggebruikers als onduidelijk en onveilig ervaren. Daarom starten er op 11 januari werkzaamheden aan de kruising.

Veel inwoners hebben meegedacht over mogelijke oplossingen om de kruising veiliger te maken. Dat resulteerde in een flinke hoeveelheid ideeën en suggesties. Alle ideeën en suggesties heeft de gemeente zorgvuldig doorgenomen. ‘’Daarnaast hebben we ingenieursbureau Sweco gevraagd om verkeerstellingen te houden en praktijkonderzoek te doen naar het dagelijkse gebruik van de kruising’’, aldus de gemeente. Om de verkeerssituatie in beeld te brengen zijn in mei 2019 tellingen uitgevoerd en foto- en filmopnamen gemaakt. In de rapportage Verkeersonderzoek Braassemdreef is de verkeerssituatie op het kruispunt Braassemdreef-Noordeinde als verkeersonveilig beoordeeld.

Varianten voor inrichting

De door de gemeente en u meest genoemde oplossingen zoals een rotonde, verkeerslichten en voorrangskruispunten zijn vervolgens verkeerskundig beoordeeld. Vanuit berekeningen en op basis van beschikbare ruimte is een inschatting gemaakt welke kruispuntenvormen kansrijk waren om verder uit te werken. Er zijn daarbij verschillende varianten gemaakt. De voor- en nadelen zijn in een vervolgbijeenkomst met inwoners besproken, waarbij het overgrote deel van de aanwezigen meer zag in maatregelen met een voorrangsweg dan in een oplossing met stoplichten. Op basis van verrichtte onderzoeken en de ideëen van de bewoners heeft het college de variant vastgesteld waarbij de Braassemdreef een voorrangsweg wordt en de meeste ruimte geeft aan de fiets. In deze variant wordt het kruispunt verhoogd om de snelheid te verlagen. 

Werkzaamheden

Om de hinder van de werkzaamheden voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken wordt het kruispunt gefaseerd aangepakt. In de eerste fase, die circa 2,5 week duurt, wordt alleen de noordkant van het kruispunt afgesloten.In de tweede fase wordt het volledige kruispunt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Planning

De werkzaamheden starten op 11 januari. De week ervoor worden de borden voor de omleidingsroute geplaatst. Deze omleidingsroute gaat op 11 januari om 07:00 uur in werking. De werkzaamheden zijn eind februari 2021 gereed.

Meer weten? Check de bouwapp!


Meer nieuws

Algemeen gisteren 17:25

Echtpaar Van Ruiten vandaag 60 jaar getrouwd

Het echtpaar Van Ruiten uit Roelofarendsveen is vandaag 60 jaar getrouwd. Burgemeester Marina Van der Velde bracht een bezoekje aan dit zeer actieve stel dat nog steeds veel en ver fietst. ‘’Wat een prachtig moment!’’

Gemeente gisteren 15:11

Inzameldata oud papier maart

Vanaf augustus 2020 haalt Cyclus het oud papier op. De inzameldatum voor oud papier is zaterdag. De eerstvolgende inzameldatum voor het westen van de gemeente is 6 maart. In het oosten wordt het oud papier op 27 maart opgehaald.

Gemeente gisteren 13:36

Gemeente Kaag en Braassem geeft geen gehoor aan bezwaar huisvesting Kalmoeslaan

De gemeente Kaag en Braassem heeft eind februari twee woningen gereserveerd voor twee personen met een levensstijl die niet thuishoort in een woonwijk. Volgens omwonenden van de Kalmoeslaan in Rijnsaterwoude is de locatie te druk voor de twee individuen die juist in een prikkelarme omgeving moeten wonen. Uit de onlinebijeenkomst van donderdag 25 februari bleek de gemeente geen gehoor te geven aan het bezwaar van de omwonenden.

Cultuur 28 feb. 2021 11:48

Geen VGV '21

De aanhoudende pandemie heeft Splotsz doen besluiten ook dit jaar geen Veen Gaat Vreemd te vieren. Net als vorig jaar zal er ook dit jaar dus stil blijven in De Veen tijdens het paasweekeind.