ActiVite logo
Tip!

ActiVite

ActiVite verleent de zorg en hulp waar mensen aanspraak op kunnen maken als collectieve voorziening. We hebben het dan over de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en verschillende subsidieregelingen. Daarbij zorgen we ervoor dat de financiële middelen gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn: aan wonen, welzijn en zorg.

Zowel binnen als buiten de organisatie zijn wij er voortdurend op gericht bureaucratie terug te dringen en efficiënt werken te bevorderen. ActiVite is een maatschappelijke onderneming die werkt met publieke middelen. Wij zoeken financiële ruimte om maatschappelijke vragen te beantwoorden. Wij leggen verantwoording af aan de interne en externe omgeving. Dat doen wij gewetensvol en initiatiefrijk, dus steeds met aandacht voor kwaliteit, innovatie en de behoefte van de klant. Dit betekent dat wij oog hebben voor de eigen identiteit van de mens en respectvol omgaan met tradities en familiebanden.

ActiVite is een betrouwbare zorgverlener. Wij werken doelmatig en transparant. Dat blijkt uit:

Contactgegevens

Bezoekadres
Stichting ActiVite
Hoofdkantoor
Simon Smitweg 8
2353 GA Leiderdorp

Postadres
Postbus 149
2350 AC Leiderdorp

Fax: (071) 516 13 09

Rietveld is een locatie speciaal voor mensen met dementie, zie het als een dorpsgemeenschap voor mensen met dementie. In dit ‘dorp’ staan negentien huizen voor kleinschalige zorg. De sfeer is fijn; onder andere door de inzet van huiskamermedewerkers. In Rietveld bestaan de groepen uit maximaal acht personen, waardoor er veel persoonlijke aandacht is. Elke groepswoning heeft een eigen voordeur. Door de opzet van het gebouw kunnen bewoners veilig rondwandelen in het huis en in de prachtige tuin.

Groepswoningen

In de groepswoningen wonen mensen met dementie. Soms wordt deze woonvorm ook kleinschalig wonen genoemd. De bewoners van de groepswoningen vormen samen met de medewerkers een groep, die leeft en woont als een 'gezin'. Elke woning heeft een grote huiskamer met een keuken en een balkon. Daarnaast heeft iedere bewoner een eigen appartement. De bedoeling is dat de bewoners zo lang mogelijk een zo normaal mogelijk leven leiden. De zorg is geïntegreerd in het dagelijks leven in de sfeer van een gewoon huishouden. Elke dag koken ze met elkaar, doen ze huishoudelijke activiteiten en kan er bezoek worden ontvangen. Ondersteuning van familie en mantelzorgers is meer dan welkom.

Zo thuis mogelijk

ActiVite vindt het belangrijk dat bewoners zich zo snel mogelijk thuis voelen in de groepswoning. Uiteraard kan een bewoner het eigen appartement naar de eigen smaak inrichten. Ook in de gezamenlijke woonkamer is het soms mogelijk meubilair neer te zetten dat belangrijk voor de bewoner is. ‘Zo thuis mogelijk’ is altijd het streven.

Zodra iemand in een van de groepswoningen komt wonen, wordt een van de familieleden de contactpersoon. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt en de schakel tussen de zorgverlening en de familie.

Altijd iets te doen voor de actieve bewoner

Er zijn in Rietveld veel faciliteiten zoals een supermarkt, sportzaal, kapper, restaurant en een binnentuin. Zo kunnen bewoners op een veilige manier toch 'erop uit.' Met het bezoek een kopje koffie drinken in het restaurant, een wandeling naar de kippenren met de eigen dieren, even heerlijk het haar laten doen in de kapsalon: er is veel mogelijk en alles op steenworp afstand.

Rietveld heeft een eigen ‘Uitbureau’ dat verschillende activiteiten organiseert. Door het brede aanbod is er altijd iets te kiezen. "Mijn middag is weer geslaagd als ik de bewoners zo zie genieten", vertelt een medewerker. Er zijn beweeglessen in de sportzaal, er wordt muziek gemaakt en naar muziek geluisterd. Er zijn creatieve workshops en jaarlijks terugkerende evenementen, zoals de sportdag.

Noorderbrink is erop ingericht om mensen in alle rust te laten herstellen. Gelegen in een rustig deel van Alphen aan den Rijn en met een prachtig parkje voor de deur, biedt deze locatie alle gelegenheid om weer op krachten te komen. In Noorderbrink kunt u tijdelijk zorg en ondersteuning krijgen op basis van een indicatie Eerstelijns Verblijf. De appartementen van Noorderbrink zijn dan ook ingericht als herstelplek. Cliënten zijn hier maximaal drie maanden te gast, om aan te sterken of om hun mantelzorgers te ontzien.

Tijdelijk verblijf

U kunt gebruik maken van de appartementen voor tijdelijke zorg als u om een medische reden tijdelijk niet zelfstandig thuis kunt wonen. Bijvoorbeeld als u moet herstellen na ontslag uit het ziekenhuis. Deze vorm van zorg wordt Eerstelijns Verblijf (ELV) genoemd. Bij ActiVite kunt u tijdelijk zorg en ondersteuning krijgen en zo in alle rust herstellen. U bent dan maximaal drie maanden bij ons te gast, om aan te sterken of om uw mantelzorgers te ontzien. Het doel van het verblijf is dat u weer zelfstandig thuis kunt wonen. Uit ervaring weet ActiVite dat de meeste mensen weer binnen zes weken naar huis gaan.

Als uw huisarts of specialist inschat dat u op korte termijn zult herstellen, kan hij of zij een indicatie voor tijdelijke zorg geven. Wanneer u vanuit de thuissituatie deze indicatie krijgt, werkt de huisarts daarin samen met de wijkverpleegkundige. Krijgt u deze indicatie na behandeling in het ziekenhuis, dan werkt hij of zij samen met de transferverpleegkundige.

Verblijven in Noorderbrink

Ondanks de wisselingen van bewoners is er een groot gevoel van saamhorigheid in Noorderbrink. Iedere keer als iemand de locatie hersteld kan verlaten, delen het personeel en de andere gasten in de vreugde. Veel mensen voelen zich direct thuis in Noorderbrink, door de warme sfeer die er hangt en hartelijkheid van de mensen die er werken. In Noorderbrink wordt u gastvrij onthaald, of u hier nu komt herstellen of op bezoek komt. Noorderbrink heeft een gezellige recreatiezaal, waar u altijd tussen de middag kunt eten. ActiVite houdt volop rekening met uw wensen: u houdt zelf de regie over uw zorg en uw dagindeling. Zij zorgen ervoor dat het u aan niets ontbreekt en dat u veilig kunt herstellen. Teammanager Ans Baars staat voor u klaar om met haar team uw herstel zo snel mogelijk te laten verlopen.

Activiteiten

Het activiteitenprogramma van Noorderbrink is aangepast aan de tijdelijke bewoners: die zijn vaak wat jonger dan in andere verpleeghuizen. In de buurt zijn twee parken waar u van het groen kunt genieten. Op loopafstand vindt u de Herenhof, met horeca en kledingwinkels.

Rijnzate is een nieuwe locatie in Alphen aan den Rijn aan het prachtige Bospark. De 85 zorgappartementen van Rijnzate, waarvan 8 voor tijdelijke zorg, zijn ontworpen voor de zorg van nu. Behalve de appartementen biedt Rijnzate ook plaats aan een huisartsenpraktijk, een apotheek, een steunpunt voor de thuiszorg, kantoren en een Ontmoetingscentrum.

Uw ruime appartement

Voor alle zorg die ActiVite biedt, is het uitgangspunt dat u zo lang mogelijk zelf de regie in handen houdt. In locatie Rijnzate is dit ook zeker het geval. Of u hier nu komt wonen omdat u ondersteuning nodig heeft op het gebied van zorg of van welzijn; ActiVite doet er alles aan zodat uw leven de moeite waard blijft. De ruime individuele appartementen in Rijnzate bieden daar ook alle gelegenheid voor, bijvoorbeeld door de multifunctionele ruimte in uw appartement. Hierdoor kunt u logees ontvangen of uw hobby blijven uitoefenen. Het prachtige balkon voegt alleen maar toe aan dit woonplezier.

Gezelligheid

Ook wanneer u graag anderen opzoekt, biedt Rijnzate volop mogelijkheden. Op het gezellige centrale Magnoliaplein kunt u (eventueel met uw gasten) een kopje koffie gaan drinken. Door de verschillende andere diensten die in het gebouw worden aangeboden, is er altijd een prettig gevoel van beweging. Iedere etage heeft een centraal gelegen gezamenlijke huiskamer, waar u kunt eten, activiteiten kunt doen (zoals een spelletje of televisie kijken) en de gezelligheid kunt zoeken.

Zorg die bij u past

ActiVite heeft als enige aanbieder in de regio een compleet aanbod van zorg en welzijn. Welke zorgvraag u ook heeft, ActiVite sluit hierop aan. Hierdoor blijft u ondanks een beperking - door ziekte of ouderdom - zo lang mogelijk actief, vitaal en zelfstandig.

Wijkverpleging

Verzorging en verpleging thuis

De verzorgenden en verpleegkundigen van de wijkteams staan voor u klaar! Met hun ondersteuning kunt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen en houdt u zelf de regie. Ondanks uw leeftijd, ziekte of revalidatie.

De teams in de wijkverpleging doen er alles aan om u te helpen uw leven te leiden zoals u dat wilt. Ook als u een beperking heeft door ziekte of lichamelijke klachten. Wat u zelf kunt en wilt is daarbij het uitgangspunt en zelfredzaamheid het doel. ActiVite helpt u om oplossingen te zoeken voor de belemmeringen waar u tegenaan loopt. U geeft zelf aan wat u daarbij belangrijk vindt.

Vertrouwde gezichten

Wij vinden het belangrijk dat u en uw zorgverleners elkaar goed kennen. De wijkverpleegkundige is verantwoordelijk voor het indiceren en organiseren van de zorg. U ziet hem of haar voornamelijk bij de start van uw zorg en wanneer ze uw zorg bijstellen. Een kleinschalig team van medewerkers verzorgt uw reguliere zorgmomenten. Binnen dat team heeft u een eigen contactpersoon: de accountverantwoordelijke. Hij of zij kan u helpen met al uw vragen, u kunt de accountverantwoordelijke bereiken via het telefoonnummer in uw zorgdossier. De collega’s van de wijkverpleging coördineren de zorg en signaleren wanneer er iets verandert in uw situatie. Ze kunnen u adviseren en ondersteunen bij het zelf organiseren van (een deel van) de zorg en ook door middel van preventieve zorg verslechtering van uw gezondheid voorkomen.

Vakkundige medewerkers

De medewerkers van ActiVite staan voor hun vak en hun cliënten. Zij hebben een vakopleiding gevolgd voor de verzorgende en verpleegkundige handelingen die ze uitvoeren, zoals het aansluiten van infuuspompen, katheteriseren. Medewerkers van ActiVite volgen regelmatig scholing en doen toetsen om bekwaam te blijven. Wanneer er meer complexe zorg nodig is, kan de wijkverpleegkundige ervoor kiezen om een gespecialiseerd verpleegkundige te raadplegen: wondconsulenten, casemanagers dementie, verpleegkundigen palliatieve zorg of medisch verpleegkundigen.

Kosten en vergoeding

De basisziektekostenverzekering vergoedt in de meeste gevallen de wijkverpleging.