N. van Roosendaal Beheer B.V.

het beheren en beleggen van vermogen en het zich verplichten tot rechten, welke- al dan niet periodieke uitkeringen en verstrekkingen opleveren en het verzekeren van periodieke uitkeringen, daaronder begrepen stamrechten en pensioenrechten en het in verband daarmee verrichten van al hetgeen daartoe noodzakelijk of bevordelijk is, daaronder met name begrepen het afsluiten van de daartoe gebruikelijke verzekeringen.