Extra coronamaatregelen: zaterdag of zondag een avondklok en verdere beperking bezoek

Het werd telkens afgewezen, maar Nederland lijkt er nu toch echt aan te moeten geloven: een avondklok. Tussen 20:30 en 04:30 uur mogen inwoners zonder geldige reden niet meer op straat zijn. Daarnaast wordt dringend geadviseerd om per direct het bezoek te beperken tot maximaal één persoon per dag.

“Alle deskundigen waarschuwen voor een derde golf en dat moeten we serieus nemen”, aldus Rutte. De Jonge vulde aan: “De huidige maatregelen zijn nog niet genoeg om de nieuwe varianten eronder te krijgen.” Om de derde golf zo klein en kort mogelijk te houden, worden er daarom extra maatregelen genomen.

Invoeren avondklok

“Niemand wil een avondklok. Niemand staat erbij te juichen”, zegt Rutte. Toch is het volgens het kabinet nodig om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. “Met de avondklok willen we minder groepsvorming, minder contacten en vooral minder thuisbezoek bereiken.”

Dat er een avondklok komt is echter nog niet definitief, want de Tweede Kamer moet ook nog instemmen met het voorstel van het kabinet. Het Kamerdebat vindt morgen plaats. Of de steun voldoende is, is nog maar de vraag. Eerder gaven partijen als D66, PvdA, SP en GroenLinks namelijk aan nog twijfels te hebben over het nut en de noodzaak van het invoeren van een avondklok. Dit is ook de reden dat de exacte ingang van de avondklok nog niet bekend is. Rutte verwacht dat de avondklok op zijn vroegst aanstaande zaterdag of zondag in kan gaan.

De avondklok zal gaan gelden tussen 20:30 en 04:30 uur. Tussen deze tijden is het overal en voor iedereen verboden om op straat te zijn. Er gelden uitzonderingen wanneer je over straat moet voor werk. Of het noodzaak is dat medewerkers op straat zijn gedurende de avondklok, bepaalt de werkgever. Hiervoor is een werkgeversverklaring nodig. Er geldt daarnaast ook een uitzondering voor mensen die hulp verlenen aan mens of dier, waaronder ook de mantelzorg. Een lijst met alle uitzonderingsgevallen wordt later beschikbaar gesteld. Supermarkten die nu nog na 20:30 uur geopend zijn, zullen eerder moeten sluiten.

Beperking bezoek

Het bezoek wordt verder beperkt tot maximaal één persoon per dag. Het doel hiervan is om de besmettingen achter de voordeur terug te dringen, aangezien dat een belangrijke bron van besmetting is. Deze regel gaat onmiddellijk in.

Het aantal aanwezigen bij begrafenissen en crematies wordt beperkt tot maximaal 50 personen. Dit aantal lag op maximaal 100 aanwezigen. Deze maatregel gaat vanaf maandag 25 januari in.

Reizen

Aan een quarantaineplicht wordt momenteel gewerkt. Omdat dit echter eerst moet worden aangepast in de wet, wordt het vliegverkeer ingeperkt. Dit houdt concreet in dat er een vliegverbod geldt van en naar Groot-Brittannië, Zuid-Afrika en alle landen uit Zuid-Amerika. Dit in verband met de virusmutaties die daar zijn aangetroffen en zich over de wereld verspreiden. Hiermee wil het kabinet voorkomen dat reizigers de virusvariant mee terug nemen naar Nederland. Naar het inperken van reizen binnen Nederland is ook gekeken, maar dat bleek niet haalbaar.

De maatregelen zullen duren tot 9 februari, het einde van het huidige pakket coronamaatregelen. 


Meer nieuws

Sport gisteren 10:09

Jubileumboek WVC te koop bij Veenerick

Dit voetbalseizoen viert WVC haar 75 jarig bestaan. Door de corona crisis zijn tal van activiteiten, zoals een groot feest, in het water gevallen. Wel is er een indrukwekkend boek gemaakt van maar liefst 128 pagina’s. Vorige week is het boek uitgereikt aan de leden en aan de vrijwilligers en nu is het te koop bij Veenerick. Het boek kost 15 euro, waarvan 12,50 euro ten goede komt aan WVC zelf. Een prachtig gebaar van Joris, want de club kan dit best gebruiken in deze barre tijden.

Blog Gemeente 6 mrt. 2021 12:43

ALLEMAAL MENS

We hebben afgelopen week een schouwspel mogen ervaren, waar verschillende overheden; gemeente Kaag en Braassem, een woningcorporatie en een stichting, die in hun ‘goede bedoelingen’ vergaten wie die gemeenschap is, die vergeten was om te luisteren, vergat goed te kijken, en vergat eens eerst te ervaren. 

Advertorial Algemeen 6 mrt. 2021 10:06

RegioBank verbetert leefbaarheid in de buurt

Samen met de gemeenschap wil RegioBank de leefbaarheid in de buurt verbeteren! RegioBank is een bank dichtbij met een lokaal gevoel. Zij willen het hart van de buurt laten kloppen door bij te dragen aan de leefbaarheid in de dorpen en kleine steden.

Gemeente 5 mrt. 2021 16:07

Gebruikers Sportpad leggen gezamenlijk plan rondom Sportpad vast

Gebruikers van het Sportpad hebben overeenstemming gevonden voor een ruimtelijke indeling van een nieuw Sportpad. Om hier ruimte te bieden voor sport, onderwijs, kinderopvang, cultuur en zorg, voor alle inwoners van 0-100 jaar. De plannen zijn samengebracht in een gezamenlijk Masterplan, dat 10 maart 2021 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Advertorial Voor Kinderen 5 mrt. 2021 13:14

Korting op intelligentieonderzoek – De Praktijk4Kids helpt een handje

Kom je er niet uit wat het niveau voor de middelbare school voor je kind moet worden? Is er sprake van leervertraging- of versnelling? Lijkt je kind over- of ondervraagd te worden op school of thuis? Intelligentieonderzoek kan in deze gevallen ondersteunend zijn.