Gemeente Kaag en Braassem

Wethouder Van der Wereld ondertekent 5 pijlers – lokale aanpak tegen eenzaamheid

Wethouder Petra van der Wereld heeft vandaag, tijdens de start van de Week tegen Eenzaamheid, de 5 pijlers voor de lokale aanpak tegen eenzaamheid ondertekend. Met deze pijlers richten lokale partijen zich op een duurzame aanpak van eenzaamheid.

Vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is het landelijke actieprogramma Eén tegen eenzaamheid opgezet. Het programma heeft het doel: minder eenzaamheid onder ouderen. Eenzaamheid kunnen we niet volledig oplossen, maar het streven is wel om het patroon te doorbreken. De insteek is daarbij vroegtijdig signaleren. En dat is iets wat we allemaal kunnen doen. Kijk eens om u heen. Een praatje kan soms al helpen.

Gemeente Kaag en Braassem staat uiteraard achter dit actieprogramma. Wethouder Petra van der Wereld heeft daarom ook de 5 pijlers, waarin deze lokale aanpak wordt bekrachtigd, ondertekend.

5 pijlers

Met de ondertekening geeft de gemeente Kaag en Braassem aan dat zij, aanvullend op de huidige aanpak, eenzaamheid op lokaal niveau gaat werken aan de hand van de 5 landelijke pijlers: bestuurlijk commitment, het creëren van een sterk netwerk, ‘eenzamen’ zelf betrekken, werken aan een duurzame aanpak; en door middel van monitoring en evaluatie blijven leren in de praktijk.

Wethouder Petra van der Wereld heeft namens de gemeente Kaag en Braassem de pijlers ondertekend. “Wij merken dat het taboe rondom eenzaamheid, mede door de coronacrisis, af lijkt te nemen. Mensen benoemen in gesprekken dat zij eenzaam zijn, omdat zij wéten dat zij niet de enige zijn. En dat klopt ook, want 44% in onze gemeente voelt zich (wel eens) eenzaam. Mensen kunnen hierover in onze gemeente met diverse organisaties in gesprek. Denk bijvoorbeeld aan De Driemaster.”

Mede omdat mensen steeds ouder worden en langer thuis wonen, vindt de gemeente Kaag en Braassem het belangrijk om met de vijf pijlers aan de slag te gaan. "Zo kunnen we eenzaamheid steeds meer vroegtijdig signaleren. De week tegen de eenzaamheid is daarmee de aftrap voor verdere acties om er voor te zorgen dat eenzaamheid in onze gemeente de komende jaren niet zal stijgen."

Het landelijke actieprogramma is niet geheel nieuw in de gemeente Kaag en Braassem. "In onze Omgevingsvisie staat al dat wij ervoor willen zorgen dat inwoners een sociaal netwerk hebben waar ze voldoende op terug kunnen vallen als dat nodig is. We zetten ons in om sociaal isolement en eenzaamheid te voorkomen of verminderen. Dit dragen wij ook uit naar onze samenwerkingspartners."


Meer nieuws

Geen nieuws gevonden.